Zadnji komentari

ZmisiS: Što se krije iza abortusa, eutanazije, navodnog cjepiva i rodne ideologije

Pin It

 

Sotona preko svojih sljedbenika želi smanjiti broj stanovnika na Zemlji. Želi uništiti čovjeka na samo tijelom, nego i dušom. Neka od sredstava kojima se služi su sljedeća: abortus, eutanazija, ubrizgavanje otrovnih tvari u ljudsku populaciju, homoseksualnost i sl.

Abortusom žele ubiti novi život. Eutanazijom se žele riješiti starijih bolesnih osoba. Ubrizgavanjem otrovnih tvari u ljudsku populaciju želi se riješiti kroničnih bolesnika. 

U Knjizi Postanka piše da je Bog stvorio čovjeka, muško i žensko. Sotona Gender (rodnom) ideologijom želi ukinuti muško i žensko, tj. čovjeka i nametnuti nam sve ono što nije muško i žensko (čovjek), kao na primjer muško i muško, žensko i žensko i sve ostalo što nije muško i žensko (čovjek). Muško i muško, žensko i žensko nisu čovjek. Ono što nije čovjek, to nije slika Božja. Samo je čovjek slika Božja. 

Prije dvije godine Sotona je preko svojih sljedbenika na Zemlji tražila da se zatvore crkve, da se zabrane svete mise za puk, da se zabrane sveti sakramenti za puk i da se iz crkava iznese sveta voda. Svim tim zahtjevima Sotone je udovoljeno. 

Nije ni malo slučajno da najbogatiji ljudi na svijetu nameću sve ono što Sotona traži. Zašto? Bi li i jedan čovjek na Zemlji koji ima milijarde američkih dolara, a pošteno ih stekao, razbijao glavu o zagrijavanju Zemlje, koroni ili bilo čemu sličnom. Ne bi. To samo pokazuje da milijarde američkih dolara koje imaju nisu zaradili, nego su im te milijarde dolara date. Tko im je to dao? Dao im je onaj za koga rade. Tko je taj za koga oni rade? To je Sotona. 

U Svetom Pismu piše da je Duh Božji odveo Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. Jedna od kušnji bila je i ta da je Sotona Isusu pokazao sva kraljevstva svijeta i rekao Isusu da je to sve njemu, Sotoni, dato i da on, Sotona, to može dati komu hoće. Zatim je tražio od Isusa da mu se pokloni i ako mu se pokloni, da će on, Sotona, sva kraljevstva i bogatstvo koje mu je pokazao dati Isusu. Isus je to odbio. Prema tome, ovi milijarderi koji nam nameću sve ono što Sotona traži imaju milijarde dolara jer su svoje duše prodali Sotoni. Time su izgubili duševni mir i zbog toga oko sebe siju nemir. Čovjek zrači onim što je u njemu. 

Na žalost, brojni pastiri Kristove Crkve su zakazali. Kristova Crkva na čelu s papom Benediktom XVI. Je u jednom vidu katakombi i Njezin glas se ne čuje već skoro 10 godina. 

Do prije 10-ak godina svaki dan se sa svih strana napadalo na Crkvu. Optuživalo ju se za sve i svašta, a naročito za pedofiliju i pronevjeru novca u vatikanskoj banci. Od kada je papa Benedikt XVI. Odstupio i u Vatikan došao Bergolio, nitko više ne napada Vatikan i ni zašto ga ne optužuje, čak mnogi neprijatelji Crkve se dive Bergoliu. Sveti Ivan Pavao II. Je na Nacionalnom  euharistijskom kongresu u SAD-u, prije nego li je postao papa, izjavio da će biti lažna crkva i da će ju biti teško razlikovati od prave Kristove Crkve. 

Sinodalni put Bergolia vidimo u Njemačkoj u kojoj Njemačka biskupska konferencija uvodi ukidanje celibata, mogućnost ženama da govore misu i da se u vrijeme mise mogu pričestiti rastavljene osobe koje žive s drugim. Ništa nije slučajno. 

Cilj Sotone je uspostaviti svoje kraljevstvo na Zemlji. Kako bi to ostvario, Sotona se služi svime ovime o čemu pišem. Sotona želi ukinuti Kristovu Crkvu i sve velike religije svijeta, želi ukinuti nacionalne Vlade i države, te uspostaviti jedni svjetsku Vladu i jednu pseudo religiju i nakon toga u svijetu uvesti inkluzivni kapitalizam. Ideja inkluzivnog kapitalizma potječe od Rotschilda još od prije 200 godina. Bergolio je otvoreno priznao da radi na uvođenju inkluzivnog kapitalizma. Znači, prvo treba uspostaviti svjetsku Vladu, pa tek onda inkluzivni kapitalizam. 

Prema tome, sve ovo što se radi u svijetu i od strane nekih u Vatikanu ide s ciljem uspostave kraljevstva Sotone na Zemlji. Ne radi se ni o kakvoj teoriji zavjere, nego se radi o ratu između roda ženina i roda zmijina koji je započeo u Edenskom vrtu. Na nama je da uz Božju pomoć sve ovo izdržimo. Izdržat ćemo ako budemo činili ono što Bog od na traži preko Blažene Djevice Marije koja se ukazala u Međugorju, hebrejski Harmagedonu, a to su molitva, post, pokora i obraćenje. Nadmoć Sotone je privremena i kada Bog bude htio, On će intervenirati i zadati snažan udarac Sotoni. Stoga, ne bojmo se, nego se uzdajmo u Boga i Njegovu Božansku snagu i moć. 

 

Bog i Hrvati!

Za Dom Spremni!

ZmisiS