Usred krize SDSS misli samo na novce koje dobija

Pin It

Vukovarsko Gradsko vijeće Odlukom o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Grada prenamijenilo je dio sredstava s ciljem pomoći posebno pogođenim skupinama i gospodarstvenicima. Međutim, dijelu mjera kojima se obustavljaju isplate udrugama i vijećnicima nacionalnih manjina usprotivio se SDSS.

“Ovom Odlukom preusmjeravaju se proračunska sredstava s ciljem pomoći posebno pogođenim skupinama građana kao što su mlade obitelji te gospodarstvenici grada Vukovara i donose se mjere ušteda koje će dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjenja”, izvjestili su iz vukovarske Gradske uprave dodajući da svi poslovni subjekti koji su zakupnici nekretnina u vlasništvu grada, a kojima je poslovna aktivnost obustavljena, ograničena ili pak smanjena sukladno odlukama Stožera civile zaštite RH neće morati plaća obveze zakupnine. Od obveze plaćanja komunalne naknade Grad je oslobodio obveznike koji obavljaju djelatnosti čiji se rad obustavlja, a koje su obuhvaćene mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini i održavanja sportskih i kulturnih događaja , kao i oni obveznici čiji rad bude odlukama Nacionalnog stožera obustavljen u svrhu suzbijanja pandemije korona virusa. U planu je sufinanciranje Socijalne samoposluge s 20 tisuća kuna, osim toga planira se sufinanciranje usluga Dječjeg vrtića Vukovar 1 i Vukovar 2 za ožujak, prema toj odluci roditelji će plaćati 50 posto mjesečnog iznosa dok za ostale mjeseca u kojima djeca neće pohađati vrtić, roditelji vrtić neće niti plaćati. Upravni odjel za financije i nabavu neće poduzimati mjere prisilne naplate, a odlukom Gradskog vijeća stopirane su isplate udrugama kojima su odobrena financijska sredstva temeljem Programa javnih potreba u sportu, osim isplate sredstava koja su odobrena za ispunjavanje obveza iz radnog odnosa po ugovorima o radu. Uz to, obustavljene su isplate udrugama te vijećima nacionalnih manjina na koje su ostvarivali pravo temeljem Programa javnih potreba u području društvenbih djelatnosti koja su dodijeljena na javnom natječaju. Sredstva će i u kriznom razdoblju dobivati vukovarski Crveni križ, Vatrogasna zajednica, i Socijalna samoposluga, a isplaćivat će se i sredstava koja su odobrena za ispunjavanja obveza iz radnog odnosa po ugovorima o radu.

Ipak, odluci o  obustavi isplate financijskih sredstava vijećima nacionalnih manjina usprotivio se Klub vijećnika SDSS-a u vukovarskom Gradskom vijeću. Oni naime drže da su Vijeća nužna za funkcioniranje nacionalnih manjina, a u vrijeme epidemije korone vijeća srpske manjine uključila su se te volonterski pomažu starim i nemoćnim osobama.

“Protupravnom obustavom isplate sredstava onemogućilo bi se djelovanje vijeća nacionalnih manjina, čime bi se posljedično utjecalo i na starije i nemoćne osobe”, navode iz Kluba vijećnika SDSS-a u priopćenju u kojem ističu kako se odlukom vukovarskog Gradskog vijeća krše članci Ustavnog zakona u kojima stoji kako vijeća nacionalnih manjina imaju pravo biti obaviješteni o svakom pitanju koje se odnosi na položaj nacionalne manjine te da je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno od vijeća nacionalnih manjina osnovanih za njeno područje zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina, što prema njima nije učinjeno, a prozivaju vukovarsko vijeće i za zadiranje u djelovanje Vijeća nacionalnih manjina koje derogira Ustavni Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina kojim je ustanovljen i uređen institut vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.

Autor:Iva Međugorac/dnevno.hr