SPC kupuje zemlju u Jasenovcu, a to sve i ne znajući plaćaju Hrvati

Pin It

U svibnju 2020. godine na jednom je mrežnom portalu objavljeno da je izraelski Centar za ladino kulturu „Moše David Gaon“ podijelio orden „Vitez od Ladina“ biskupu Srpske pravoslavne crkve (SPC) Nevenu (Jovanu) Ćulibrku „(…) za doprinos očuvanju uspomene na žrtve Jasenovca i vizionarski angažman na očuvanju židovske kulture na području bivše Jugoslavije“.

Isti portal u sklopu tog teksta navodi da je pravoslavni biskup Ćulibrk inicirao pothvat „(…) da SPC otkupi logorske zgrade koje nisu obuhvaćene spomen-područjem Jasenovac, poput logorske apoteke u kojoj su bili zarobljeni židovski zatočenici logora i barake gdje su bili zatvoreni židovski doktori“. Nekoliko dana kasnije mrežni portal hop.com.hr objavio je tekst u kojem se, između ostaloga, spominje i sljedeće: „Srpski portal prenio je izjavu najbitnijeg srpskog popa u Hrvatskoj, padobranca Ćulibrka koji je najavio želju SPC-a da otkupi dio zemljišta tzv. radiona u Jasenovcu gdje bi oni predočili javnosti svoju sliku Jasenovca.“ U nastavku teksta se navodi da je taj tekst uklonjen. Naposljetku, u ožujku 2021. godine mrežni portal Direktno.hr je objavio tekst naslova „Prkačin: SPC kupuje zemlju jer žele uzeti ekskluzivno pravo na brojanje jasenovačkih žrtava“ u kojem se na kraju spominje da se od pravoslavnog samostana Jasenovac pokušalo dobiti potvrdu informacija o kupnji zemlje spomenute u naslovu, ali u komunikaciji se nije uspjelo doći do potvrde ili negacije tih informacija. Budući da nigdje nisu iznesene konkretne činjenice i dokazi, ima smisla pokušati vidjeti što je od svega navedenoga moguće provjeriti na temelju javno dostupnih izvora podataka.

Informacije o posjedima i vlasništva vezanima za zemljišne parcele u Hrvatskoj javno su dostupne na javnoj aplikaciji za zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra kao i na mrežnim stranicama koje su izravnije posvećene samom katastru. Razlozi za postojanje ove na prvi pogled neprirodne i nepotrebne podjele umjesto postojanja jedinstvenog sustava su povijesni. Iako iz više razloga ova dva sustava nisu uvijek u međusobnom skladu, oni su uglavnom međusobno komplementarni. Tako je na stranicama katastra moguće na karti pregledavati posjede i vlasništva pojedinih katastarskih čestica i dobiti informacije o namjeni, upisanim vlasnicima, posjedovnom listu, ali i o broju odgovarajućeg zemljoknjižnog uloška (ZK-uloška). Uz sam broj ZK-uloška je dostupna i poveznica na prvi spomenuti sustav gdje je sam ZK-uložak moguće i vidjeti te saznati tko je trenutno upisan. Ako se u tamo dostupnom sučelju uključi i povijesni prikaz, moguće je vidjeti i tko je bio upisan prije trenutno upisanih fizičkih i/ili pravnih osoba. To znači da je jedan od načina na koji svatko može samostalno provjeriti kupuje li netko zemlju na nekom području taj da se ode na mrežne stranice katastra, zatim da se na karti tog područja pregledava čestica po čestica i da se naposljetku preko ZK-uložaka za pregledavane čestice provjeri tko se i kad se upisao na pojedine čestice. Ovo je doduše nešto pojednostavljeni opis bez spominjanja nekih posebnih slučajeva, ali je dovoljan za ponavljanje rezultata iz nastavka teksta. Jednostavnosti radi, ovaj se postupak u nastavku naziva „zemlja daje saznanje“ (ZDS).

Za pregled ZK-izvadaka u slučaju Jasenovca, potrebna je glavna knjiga Jasenovac koja spada pod Zemljoknjižni odjel Novska. Ako se ZDS primjeni na područje oko Jasenovca i Javne ustanove Spomen-područje (JUSP) Jasenovac, moguće je lako potvrditi da srpska crkva zaista kupuje zemljište kod Jasenovca, a može se dobiti i kratki povijesni pregled tih kupnji od kojih su se neke dogodile nedavno. Priimjerice, ako se na karti katastra na https://www.katastar.hr/ ode na zemljište kod kojeg je jasenovački spomenik u obliku velikog cvijeta i ako se tamo mišem pritišće na različite katastarske čestice, onda se pritiskom na katastarsku česticu pod brojem 3830 i zatim pritiskom na „Upisane osobe“ pod poljem „Ime i prezime/Naziv“ može vidjeti da je tamo naveden zapis „Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija Slavonska, Manastir Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu“ kao što je prikazano na slici 1. Ako se nadalje pritisne na „Osnovni podaci“ te potom na „Identifikacija čestice“, moguće je vidjeti da su dodatni podaci dostupni u ZK-ulošku pod brojem 2480 kao što je prikazano na slici 2. Pritiskom na „Pregledaj“ se dolazi na mrežnu stranicu na kojoj je još potrebno uključiti povijesni prikaz i potom se može preuzeti PDF-dokument u kojem je između ostaloga moguće vidjeti i da je tek prije koji mjesec Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj upisana u spomenutu katastarsku česticu. Ono što je ovdje posebno zanimljivo je to da je ta čestica jako blizu jasenovačkom spomeniku i da su pod sve ostale susjedne čestice upisani ili Republika Hrvatska ili Savez boraca Jasenovac. Razlozi kupnje zemljišta na čestici koja je baš tako blizu jasenovačkog spomenika mogu biti različiti, ali ono što je sigurno je to da SPC zaista kupuje zemlju u Jasenovcu i okolici i da se to može pokazati javno dostupnim podacima. Osim spomenutog primjera je primjenom ZDS-a, odnosno pretragom na opisan način moguće pronaći i druge prostorno gledano nedaleke čestice te pregledati ZK-uloške za njih i vidjeti koje godine je SPC upisana pod tim česticama. Ako se neki od tih upisa poredaju po godinama, onda pod pojedine godine spadaju ovi brojevi ZK-uložaka pri čemu je za potpunu informaciju potrebno uključiti i „Povijesni pregled“:

: 970, 2295 i 51;

: 248, 1757, 1952 i 204;

: 1904 i 2327;

: 1136, 56 i 1404;

: 163, 2366 i 1179;

: 1871, 249, 1242 i 2480.

Iz ovoga se vidi da SPC nije kupovala zemljište u Jasenovcu samo u posljednje dvije godine kad se o tome pisalo, već i mnogo ranije i prema tome treba očekivati da će se takva kupovanja nastaviti ili su već u tijeku. Ako se pogledaju podaci u spomenutim ZK-ulošcima, onda se može vidjeti da se kupovalo različite vrste zemljišta s različitim namjenama i to od onih sa stambenom namjenom pa sve do oranica prekrivenih drvećem kao u slučaju ZK-uloška 1952 i česticu vidljivu na slici 3.

Za one kojima to možda nije pozato, Srpska pravoslavna crkva koja djeluje u Hrvatskoj, odnosno praktično državna crkva iz agresorske Srbije financira se iz hrvatskog državnog proračuna. To znači da i troškove za širenje „srpskog sveta“ na Hrvatsku ne znajući za to plaćaju i Hrvati. Pravilnom pretragom zemljišnih knjiga moguće je saznati i takve stvari. Što na kraju reći osim zemlja daje saznanje (ZDS).

Slika 1. Pregled upisanih osoba u katastru za katastarsku česticu 3830 u Jasenovcu.

Slika 2. Pregled broja ZK-uloška u kojem je dano više informacija za gledanu katastarsku česticu.

Slika 3. Položaj jedne kupljene oranice u odnosu na jasenovački spomenik kao što se vidi u katastru.

Izvor: narod.hr