Karačić: Da bi shvatili sadašnjost, bitno je shvaćati i određene termine

Pin It

Karačić: Da susjed Barikadrag smatra da mu je Marko oduzeo posjed, mogao je  podignuti posjedovnu ili vlasničku tužbu

Da bi shvatili sadašnjost, bitno je shvaćati i određene termine, i to ne samo na način njihove službene definicije, nego i u svjetlu kako ih netko partikularan doživljava.

Fašist, nacist i slično u Hrvatskoj te ostatku zapadnog svijeta ima prvenstveno značenje odnosno obilježje onoga tko smatra da postoje samo dva spola, da je obitelj, muškarca, žene te njihova djeca, najbolja temeljna ljudska zajednica. Fašizam je i ako smatraš da muškarci koji se izjašnjavaju kao žene ne bi trebale nastupati u ženskim sportskim sekcijama nit imati pristup u ženski toalet a fašizam je i ako smatraš da nije dobro da ofucani gologuzi homoseksualci u jeseni života ili odrpanci koji se nazivaju drag queen, mlataraju i njišu svojim usmrđenim tjelesinama pred malom djecom.

Zapadna ljevica fašizmom smatra mnogo toga pa nam ni 5 stranica ne bi bilo dovoljno da opišemo sve one normalne i uobičajene stvari a koje čudaci smatraju fašizmom.

Nacizam u Rusiji ima sasvim drugo značenje. On ne znači ni totalitarizam, niti ubijanje na rasnoj ili kakvoj drugoj osnovi, ni progon homoseksualaca, a niti logore.

Nacizam na ruskom, to je ono kad napadneš Rusiju, bez obzira što Rusija, prema zapadnolijevim kriterijima nacizma i fašizma, najbolje ispunjava kriterije.

Pojam fašizma kod Bošnjaka nije dalek pojmu fašizma kako ga Srbi doživljavaju, ali su ga Bošnjaci doveli do savršenstva (nesuvislosti i besmislenosti)

U Bosni i Hercegovini naime, fašist si već ako smatraš da BiH treba biti država tri ravnopravna i konstitutivna naroda a ne država "građana". Fašizam je ako ne smatraš da su Hrvati tek manjina i da se prema njima treba ponašati kao prema manjini.

Fašizam postoji već i ako smatraš da u BiH žive tri naroda, umjesto da su to sve bosanci i hercegovci.

Sva tri primjera imaju i nešto zajedničko. Naime, svi oni u sebi imaju najviše obilježja fašizma i nacizma te metoda rada i shvaćanja stvarnosti na fašistički način te i kad im pokušaš objasniti što je to fašizam i kako djeluje u stvarnosti, ne doživiš priznanje da su sve pogrešno definirali, nego spoznaju da je lakše neke elementarne stvari objasniti drvetu ili metalnoj ogradi, nego nekim pripadnicima opisanih ciljanih skupina.