Zadnji komentari

U BiH u 2019. godini 11 tisuća katolika manje nego 2018.

Pin It

U Bosni i Hercegovini je potkraj 2019. godine živjelo nešto više od 353 tisuće osoba koje su se izjašnjavale kao katolici, što je 11 tisuća manje nego godinu dana ranije, podaci su koje je u ponedjeljak objavio portal Vrhbosanske nadbiskupije nedjelja.ba.

Riječ je o podacima koje Crkva svake godine prikuplja nakon svećeničkog blagoslova domova a oni su ujedno i najrelevantniji pokazatelj pribižnog broja Hrvata koji žive u BiH iako ih je realno nešto više jer se svi oni ne deklariraju vjernicima.

Najviše katolika i dalje je u Mostarskoj biskupiji gdje ih živi nešto više od 170 tisuća a u odnosu na 2018. godinu manje ih je za 645.

Najdramatičnije smanjenje broja vjernika je u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Prema svećeničkim podacima, tu je sada nešto manje 138 tisuća vjernika a u usporedbi sa stanjem od prije godinu dana ukupno ih je manje za 9148.

Najmanja Trebinjsko-mrkanska biskupija koja ima tek 17 tisuća vjernika za godinu dana je ostala bez njih čak 1068.

U Banjolučkoj biskupiji u kojoj je rat ostavio najstrašnije tragove i gdje su Hrvati masovno prognani sada je 27661 vjernik. U usporedbi sa stanjem potkraj 2018. godine to znači kako je tamo 955 vjernika manje.

Podaci o krštenjima još su dramatičniji za Crkvu jer pokazuju da ih je u tri biskupije bilo manje nego 2018. a jedino je u Mostarskoj ta brojka rasla no samo za 55 krštenja.

U svim je biskupijama rastao jedino broj umrlih

kamenjar.com