Zadnji komentari

Raseljeni narod s razlogom je izgubljeni narod

Pin It

MOJ RASELJENI NAROD - Hrvatski Glas Berlin

Čovjek, opomenut i potaknut prepoznao se u zemaljskim uvjetima kao odmetnik, kao duša u uvjetovanom tijelu, koja je svojim djelima ispisala svoju sudbinu i sebi sudila. Dakle slijedom …,obraćenik je čovjek koji počne živjeti u skladu s načelima Života.

Duša na Zemlji, kao subjekt se usklađujes tijelom i drugim objektima kako ne bi trpjela patnje, posljedice odmetničkih navika. Dakle, obraćenik prihvaća uvjete, misiju osvješćivanja …, spoznajom. Čovjek kao obraćenik je svjestan svoje sudbinena Zemlji,kao stvorenje na ognjištu, u svojoj zajednici. Znači, svojim djelima odmetnička duša je sama sebi presudila …, a Život uvjetuje kako  djelovati u ime obraćeništva, kako se služiti neformalnom konverzacijom, u zemaljskim uvjetima u svojoj zajednici, s čovjekom i sa Stvoriteljem. Kako dijalogom uspostaviti zdrave međuljudske odnose …, funkcionalno razumijevanje s ostalim vrstama života, tj biljnim i životinjskim vrstama na Zemlji, tako da svaka jedinka na Zemlji, u zajednici sa zahvalnošću doživljava zadovoljstva … Disciplinirano, redom, radom - apstrahiranjem i neformalnom konverzacijom, obraćenik sebi otvara nebesa.Obraćenik se uvijekz ahvaljuje Stvoritelju, dok se nezahvalnom i oholom odmetniku vatra na ognjištu gasi. Vatra je indikator koji pojedinca opominje po djelima, s mjerom se pali i gasi u ime Života. Odmetnik nakon opomena doživi posljedice kao bumerang - kaznu Božju, što ga potičena samokritičnost, spoznaju da su lukavost i laž oruđa u arsenalu odmetnika. Dakle, odmetništvo je odraz nezahvalnosti i oholosti, u sudbinski darovanim uvjetima, a što se konkretno očituje urušavanjem zajedništva …, raseljavanjem i podvojenošću naroda …, najvećom nesrećom koja se može dogodi jednom narodu...Vjesnici iz zajednice ukazuju na opomene, koje izgubljeni narod trebaju poticatii usklađivati obraćeništvom u ime Života.

 Židovi su svoj raseljeni narod poticali i religijski obojanim metaforama …,nakon odmetništva more se razdvojilo Židovima–kao robovima u Egiptu, da se vrate u Izrael. Vratili su se proporcionalno žrtvovanju …, njihov disciplinirani rad i redbio jezalog da im se vatra nije ugasila na sudbinskim ognjištima. Spoznali su da je uzrok nesrećama egoizam, preko materije kao zamke …, mazohizam i sadizam, sve kao bumerang po otrovanoj volji. Spoznali su da  im je snaga u zajedništvu- poticaj žrtvovanju u ime općeg dobra …,u svojoj su zajednici prepoznali mudrace, medije kao dar Oca.Dakle, spoznaja je i odraz samokritičnosti, koja je potaknuta načelima Života …, a odmetništvo odraz ega, želja, nereda, neznanja ...Tako opominjani patnjama, spašava se raseljeni narod, bude i potiču podvojene duše. Raseljeni narod sam sebe svojim nedjelima opominje da se obrati …, ili suprotno, odmetnički narod se gubi. Nema slučajnosti, sve se događa po volji i egoističkim željama, zamkama privida, sve dok se narod tako ponaša.

 Lukavi egoisti, odmetnici – trovači naroda svojim atributima …, „inteligencijom“ sofističkim stilom životare u uvjetovanom tijelu, kao konačni gubitnici. Postvareni i dalje ne shvaćaju da je tijelo duši uvjetovano po željama iste, po djelima, sudbini,kao odmetničkoj dodijeljeno. Odmetničke želje duše, i  u formi tijela, prokazuju tendencije na Zemlji. Ubiru mazohističko odmetništvo, dok sadizmom dalje truju, čime izazivaju patnje, prokletstvo kao odraz nezahvalnosti pojedinaca ili naroda. Nezahvalni se opiru Životu, pa ne rade što trebaju -znaju, već ono što ne znaju … To se događa i u Hrvatskoj, lukavi se nameću i nametnu kao neodgovorni vladari u Hrvatskoj.

 Po cijenu općeg dobra ,radi osobne koristi razaraju zajednicu, jer žetvu ne dijele prema načelima Života,što je zamka da čovjekposrće. Dakle, čovjek je po djelima i žrtvovanju uzor ili opomena …, obraćenik sa zahvalnošću ili oholi odmetnik. 

Lukavi odmetnici, zaneseni uvjetovanim tijelom svoje duše, ne žele shvatiti dase gola egzistencijapretpostavlja, jer ječovjek biće razuma. Opomenama Stvoriteljapotican je da se osvješćuje na osvjetljenom putu. Pored životnih načelaOca, ne trebačovjeku „inteligencija“ radi osobnog„snalaženja“, radi gole egzistencije, čime se služe lukavi odmetnici, obojanim emocijama na Zemlji, jer su konkretno robovi privida. Samo spoznaja -  u ime Života - ima smisla obitavanja čovjeku na Zemlji, a koja se zaslužuje žrtvovanjem, kao i bezuvjetna sloboda. Kvaziumjetnici – „znanstvenici“ na Zemlji koriste atribut inteligencija, što često proturječi znanstvenim metodama, kada egoistički, tendenciozno djeluju samo u ime koristi, što je razina životinje. Čovjek kao obraćenik prepoznaje razne modernizme, koji opominju da je zajedništvo snaga i zalog za obraćeništvo, čime se opominje i  raseljeni narod da se žrtvuje za opće dobro. Po tom obraćenička duša živi smisao na Zemlji,jer sebe razlikuje od svoga uvjetovanog tijela, u kojem spoznaje sebe - Život, nakon što je kao odmetničkabila zaboravila. Raseljeni narod u ime Života treba doživjeti katarzu, spoznati i vratiti se u Hrvatsku, za koju je sudbinski predodređen. Dakle, inteligentno snalaženje, po željama- pored načela Života, oruđe je želja, pataloški obojano – snađi se ... To je sofistička „pobjeda“ ,isticanjem manjeg argumenta, uz napomenuda nezahvalni i oholi u svojoj agonijine prepoznaju savjetnike… Hrvatski odmetnici su se postvarili - otuđili da ne bi „odgovarali“ po svojim djelima. Koliko se potakne opomenama,toliko je narod svjesno uočio zamke koje razdvajaju, raseljavaju. 

Povratak Hrvata, hrvatskog raseljenog naroda u Hrvatsku najvećije neriješeni problem, koji su neki narodi kroz povijest uspješno rješavali i rješavaju.

Dr. sc. Ilija Barjašić

predsjednik Pokreta za preporod hrvatskog duha i poticanje nataliteta u Hrvatskoj Život

 predstojnik HAZUD-a zapoticanje nataliteta u Hrvatskoj