Priopćenje medijima vezano za temu tiskovne konferencije „Konačni prijedlog Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata te njegovoj nedorečenosti“

Pin It

NEKAŽNJENI ZLOČINI: Popis masovnih zločina nad Hrvatima u Domovinskom ratu  | Hazud.hr

Uvođenjem pojma  „obeštetiti“ u prijedlogu gore navedenog Zakona, iskrivljava se, mijenja se sam karakter Domovinskog rata i određenje na samostalnost i uspostavu RH kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države koje opisuju Izvorišne odredbe Ustava Republike Hrvatske. Prihvaćanje pojma „obeštećenje“ u kontekstu prijedloga ovog Zakona pretvara Domovinski rat u građanski rat u kojem se gubi pojam odgovornosti agresora.

U konačnom prijedlogu Zakona o cilvilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uočavamo pravne zamke i nedorečenosti samog konačnog prijedloga Zakona. 

Na iste propuste i nedorečenosti smo upozoravali pri samoj izradi prijedloga Zakona.

Prilikom izrade predočili smo konkretne prijedloge koje je neophodno ugraditi u sam prijedlog Zakona, ali su naši prijedlozi u potpunosti neprihvaćeni.

Niže potpisane Udruge tijekom savjetovanja predstavljao je gosp. Pero Kovačević, vrhunski pravni stručnjak, koji je koncem 2020.godine izradio pravnu analizu nacrta gore navedenog Zakona u čijem izvornom obliku su se mogle iščitati pravne zamke i nedorečenosti s kojima bi se suočila Republika Hrvatska ako bi se isti Zakon bez izmjena i dodatnih pojašnjenja poslao u saborsku proceduru. 

Temeljem provedene analize i mogućim vrlo ozbiljnim posljedicama po Republiku Hrvatsku, gosp. Pero Kovačević je upozorio Predsjednika vlade RH, gosp. Andreja Plenkovića te resornog ministra, gosp. Tomu Medveda. 

Unatoč usmenim obećanjima resornog ministra glede prihvaćanja neophodnih izmjena i dodatnih pojašnjenja koja bi donošenjem ovog Zakona (uz obavezne gore navedene izmjene) zaštitila hrvatske branitelje, civile te u cjelini Republiku Hrvatsku, na to se resorni ministar oglušio te poslao prijdelog Zakona bez predloženih izmjena i pojašnjenja u saborsku proceduru. 

Svi mi podržavamo namjeru objedinjvanja rješavanja svih statusnih pitanja civilnih stradalnika iz Domovinskog rata unutar jednog Zakona.

Gore navedena činjenica neosporna je, podržavamo ju i davno je bilo neophodno donijeti  Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata iako se u javnom prostoru pokušava manipulirati upravo suprotnim tezama. 

Republika Hrvatska prema općim međunarodnim pravilima nema obvezu niti odgovornost ratnog obeštećenja za ratnu štetu niti civilima niti pripadnicima tzv. Vojske „RSK“.

Republika Hrvatska je to također utvrdila i svojim Zakonom o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme Domovinskog rata (NN 117/03).

Razvidno je kako se radi o političkom kukavičjem jajetu upakiranom i skrivenom iza Hrvatskih civilnih stradalnika.

Zašto se koristi pojam obeštetiti?

Iz kojeg razloga?

Uvođenjem pojma  „obeštetiti“ u prijedlogu gore navedenog Zakona, iskrivljava se, mijenja se sam karakter Domovinskog rata i određenje na samostalnost i uspostavu RH kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države koje opisuju Izvorišne odredbe Ustava Republike Hrvatske.

Prihvaćanje pojma „obeštećenje“ u kontekstu prijedloga ovog Zakona pretvara Domovinski rat u građanski rat u kojem se gubi pojam odgovornosti agresora.

U periodu od 1991. pa sve do završetka mirne reintegracije (1998.), Republika Hrvatska bila je okupirana, a područja koja nisu bila pod jurisdikcijom Hrvatske vlasti naseljavali su i civili. 

Mnogi od tih „civila“ prokazivanjem, upiranjem prstom i mnogim drugim nedljudskim radnjama slali su ljude u masovne grobnice, a mnogi su završili u koncentracijskim logorima.

Ti „civili“ nisu bili pripadnici niti jedne postrojbe, niti vojne, niti paravojne, niti parapolicijske.

Što ćemo sada?

Ti isti, a to je predviđeno u ovom prijedlogu Zakona, moći će ostvarivati prava koja će proizaći iz ovog Zakona uz dva svjedoka ili medicinsku dokumentaciju s okupiranih dijelova Republike Hrvatske – od agresora?!?!

Time gore navedeni moći će dokazati kako su im ratni događaji ugrozili zdravlje!!

Istovremeno, prema dostupnom službenom odgovoru Ministarstva Hrvatskih branitelja, Hrvatski branitelji-logoraši; ne mogu 25 godina nakon rata dokazati uzročno posljedičnu vezu oboljenja i smrti zbog zatočeništva!!!!!

Važno je naglasiti kako ovakav prijedlog Zakona u kojem se upotrebljava loša i opsana pravna terminologija veže ruke zatočenicima srpskih koncentracijskih logora u ostarivanju naplate ratne odštete.

Predlagatelj obeštečujući „civile“ kroz Zakon u ovoj formi potvrđuje i prihvaća tezu Republike Srbije kako se radilo o građanskom ratu.

Neovisni pravni stručnjaci procjenjuju se kako se radi oko 8,500 do 9,000 osoba koje bi mogle ostvariti prava temeljem ovog Zakona, a za preko 2,000 osoba smatra se kako su živjele na okupiranom teritoriju Republike Hrvatske. 

Planirana mjesečna obeštećenja prijedlogom Zakona u rasponu su od 114,00 do 3.824,00 HRK.

Obzirom na činjenicu da Republika Hrvatska nema registar agresora (koji su u krajnjoj liniji već abolirani), ne vidimo način kako spriječiti silnu masu ljudi koja je u vidu „civila“ činila zlodjela, a mogla bi se okoristiti ovim Zakonom u kojem nisu ugrađeni zaštitni mehanizmi koji bi takvu zlouporabu spriječili. 

Što s osobama za koje se ima saznanja da su obnašale paradržavne, parapolitičke i druge dužnosti u tzv.“RSK“?

Što s pripadnicima KOS-a?

Hoće li i oni gore navedeni biti tretirani ovim Zakonom kao civili te ostvarivati prava iz ovog Zakona?

Gosp. Pero Kovačević upozoravao je na  opasnost upotrebe pojma obeštećenja, te predložio da se obeštećenje zamijeni pojmom – pomoć RH svojim državljanima, uz definiranje alimentiranja isplaćenih iznosa od Republike Srbije. 

Ništa od predložnog nije uvršteno u prijedlog Zakona!!!

Temljem gore navedenog, javno pitamo Predsjednika vlade gosp. Andreja Plenkovića te Ministra Hrvatskih branitelja, gosp. Tomu Medveda; sljedeće:

Je li vam jasno kako će nedorečeni Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata omogućiti konzumiranje prava i pripadnicima tzv.“RSK“ te njihovim „civilnim“ pomagačima?

Je li vam jasno kako se baca ne samo ljaga na obrambeni Domovinski rat već ga se ovim Zakonom klasificira građanskim ratom (kojega smo po svemu sudeći izgubili)?

Jeste li svjesni svojih postupaka?

Nigdje na svijetu žrtva ne obeštećuje agresora!!

Zar se za ovo ginulo, zar se za ovo umire?

Ili vi znate nešto što mi ne znamo…?

U ime Udruge obitelji umrlih Hrvatskih branitelja RH, Predsjednica Tanja Polić Marković, Udruge pravnika Vukovar '91. zamjenik predsjednika Pero Kovačević, Udruge Hrvatski bedem Predsjednica Rozalija Bartolić 

Predsjednica

Tanja Polić Marković