Nacionalne manjine ove godine dobile 5,5 posto više novca nego lani

Pin It

Ove su godine nacionalne manjine dobila 5,5 posto više novca nego lani, a u 2021. godini dobili su deset posto više novca nego 2020. godine.

Naime, na 98. sjednici Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske usvojeno je godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu iz kojeg proizlazi kako je ukupno raspoređeni iznos sredstava u 2021. godini veći za 4.199.500,00 kuna odnosno za 10 posto od ukupno raspoređenog iznosa u 2020. godini.

Kulturna autonomija

Savjet je donio Odluku o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2022. godini temeljem koje su raspoređena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 50.204.225,00 kuna udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe ostvarivanja kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programe koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora te programe kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

To je povećanje od 5,5 posto u odnosu na lanjska sredstva koja su bila u visini od 46,2 milijuna kuna.

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine (SNM) Aleksandar Tolnauer rekao je:

‘Primljeno je 1.155 zahtjeva koje su poslale 103 udruge nacionalnih manjina i 129 njihovih podružnica u visini od 62 milijuna kuna, od čega je povjerenstvo prihvatilo dio programa 95 udruga i 129 njihovih organizacijskih oblika i to 68 za izdavaštvo, 67 za informiranje, 428 za kulturni amaterizam i 478 za kulturna manifestacije’.

Tolnauer je istaknuo kako je veliki uspjeh i to što je u ovaj proces po prvi puta uključena i rumunjska nacionalna manjina koja do sada nije imala svoje organizacijske forme da bi se javljala na natječaje.

20 manjina koje se financiraju iz proračuna

‘Sada imamo 20 manjina koje se financiraju iz državnog proračuna, osim Turaka i Vlaha, ali se nadamo da ćemo i njih uključiti’,  rekao je Tolnauer.

Dodao je i da je jedna od udruga koja je dobila sredstva, Savez Rusa u RH, koji su tijekom travnja promijenili ime u Udruga saveza Rusa (SARUS).

Donesena je i Odluka o rasporedu sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine u 2022. godini temeljem koje će Savjet jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave rasporediti sredstva u iznosu od 1.120.000,00 kuna.

Izvor: narod.hr