Zadnji komentari

Izravan odgovor Goldmanovog izvješća na priopćenje Yad Vashema od 25.8.21.

Pin It

Tema moje op-ed je bila da je Jasenovac toliko grubo izmanipuliran u političke svrhe tako da brojke koje su citirale sve strane više nemaju nikakvog logičnog smisla. U skladu s tim, g. Ristić potvrđuje ovu točku, napisavši da nisu više pronađeni ljudski ostaci, ali onda dalje priznaje, da je unatoč svemu tome, njegov muzej povećao broj mrtvih za dodatnih 88.000 i više ljudi. Odakle je došlo tih dodatnih gotovo 90.000 ljudi, on ne govori ili ne želi reći.

7. rujna

Nakon vala medijske pozornosti i onoga što bi se moglo opisati samo kao pomama za hranjenjem, postoji niz lažnih tumačenja onoga što je moj izvorni op-ed naslovio: Ovo sramotno ismijavanje holokausta treba prestati sada.

Iako su neki od odgovora na moj sada izbrisani članak koji je objavio J-Post sadržavali izravne laži i nisu bili vrijedni odgovora - izjava dr. Roberta Rozetta, višeg povjesničara iz Yad Vashema, od 25. kolovoza - vidi ovdje - zaslužuje jasno i snažno pobijanje.

Slijedi moj odgovor u 12 točaka na tu izjavu.

1.      Unatoč insinuacijama Yad Vashema da sam napisao da je u Jasenovcu poginulo samo 4500 ljudi, svaka razumna osoba koja čita moj članak došla bi do zaključka da to nisam rekao. Zapravo, napisao sam: "... Forenzičkim ispitivanjem u Jugoslaviji utvrđeno je kako je u logoru ubijeno između 2500 i 4500 osoba".

Drugim riječima, ono što sam rekao bilo je sve što je Jugoslavija – bivša balkanska zemlja – mogla pronaći kao fizički dokaz bio je taj raspon, a ne ono što mislim da bi stvarni broj mrtvih mogao ili trebao biti.

2.      To je potvrdio i vršitelj dužnosti ravnatelja Muzeja žrtava genocida u Beogradu Dejan Ristić koji je, tvrdeći da je moj komad 'iznimno revizionistički', nastavio pisati da je došlo do iskopavanja iz 1946., u kojem je pronađeno '967 posmrtnih ostataka', a potom i iskapanja iz '1964. s ukupno 284 žrtve'. Sve u svemu, u Jasenovcu je pronađen 1251 tijelo, kaže Ristić. Drugim riječima, osoba koja je moj članak označila kao 'iznimno revizionistički', predlaže kao vlastiti broj fizički iskopanih (od strane Jugoslavije) jasenovačkih žrtava, što je brojka koja je oko tri puta manja od 4500 pronađenih iz skeniranja desetljeća jugoslavenskih podataka.

3.      Tema moje op-ed je bila da je Jasenovac toliko grubo izmanipuliran u političke svrhe tako da brojke koje su citirale sve strane više nemaju nikakvog logičnog smisla. U skladu s tim, g. Ristić potvrđuje ovu točku, napisavši da nisu više pronađeni ljudski ostaci, ali onda dalje priznaje, da je unatoč svemu tome, njegov muzej povećao broj mrtvih za dodatnih 88.000 i više ljudi. Odakle je došlo tih dodatnih gotovo 90.000 ljudi, on ne govori ili ne želi reći. To je bila jedna od glavnih točaka mog djela.

4.      Ta manipulacija Jasenovcu postala je toliko endemska i nečuvena da ne samo da omalovažava užas koji je bio židovski holokaust iz Drugog svjetskog života, već ima i novije posljedice. Primjerice, devedesetih godina srpske paravojne postrojbe redovito su se pozivali na to 'sjećanje' na Jasenovac kako bi opravdale vlastite ratne zločine na mjestima poput Srebrenice, Omarske i Vukovara.

5.      Takvi poput g. Ristića i društva aktivno guraju mit koji je, čini se, progutao i Yad Vashem, liniju i sudoper, pri čemu tvrde da do 1964. nije moglo doći do daljnjih iskapanja – samo 19 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata jer bi se "ostaci do tada raspali". I to u zemlji koja redovito iskopava kompletne kosture 2000 godina starih rimskih vojnika, kao što se dogodilo nedaleko od Jasenovca 2017. godine. Tvrdi li Yad Vashem da su rimske kosti daleko izdržljivije od slavenskih ili, što se toga tiče, židovskih?

6.      U priopćenju Yad Vashema također piše: "... uglednim znanstvenicima jasno je da je mnogo puta veća od apsurdno niske brojke od 4.500 tisuća koje je naveo Goldman." Postoje samo dva načina da se utvrdi koja je stvarna brojka. Prvi je inzistiranje na potpunom forenzičkom iskapanju. Drugi - i manje poželjan način je korištenje postojeće dokumentacije koju Yad Vashem već posjeduje dokumentaciju iz nacističke Njemačke, koja je imala točne i detaljne informacije o Jasenovcu. Zašto to ne objavi jednom zauvijek, ako ni zbog čega drugog, nego da poništi ovakve špekulacije? Zašto Yad Vashem nikada nije inzistirao na potpunom forenzičkom iskapanju od strane Republike Hrvatske?

7.      Priopćenje Yad Vashema završava riječima: "... na nama je da osiguramo da činjenice i sadržaji objavljeni u medijima budu što točniji i utemeljeni na pouzdanim izvorima. Ignoriranje ove osnovne odgovornosti ide u ruke onih koji nastoje namjerno pogrešno prikazati povijesni zapis." Ovo govori da Yad Vashem nema pojma o stvarnom broju mrtvih u Jasenovcu i potpuno je eksternalizirao povijest ovog mjesta onima koji su ili nekvalificirani ili imaju opake motive u manipuliranju brojkama. Zatim je stavila istraživače u nezavidan položaj da ih te iste skupine napadaju kao "poricatelje holokausta" i pokušavaju sakriti činjenicu da se velik dio istraživanja, baza podataka i javno dostupnih podataka iza ovog kampa ne može provjeriti.

8.      Zašto je u međuvremenu gledao na drugu stranu kad je Memorijalni park Jasenovac (JUSP) između 2001. i 2019. godine, napravio ništa manje nego 35 izmjena u službenoj bazi podataka žrtava? Kako je to bilo moguće ako nije bilo daljnjih forenzičkih iskapanja nakon 1964. i znajući da je bivši potpredsjednik Yad Vashema Reuven Dafni potvrdio da Republika Srbija nikada nije dostavila nikakvu dokumentaciju koja se odnosi na Jasenovac? Pa kako, zašto i na temelju kojih su točno dokaza napravljene tih gotovo 3 tuceta promjena".

9.      Zašto Yad Vashem nikada nije osudio praksu JUSP-a (prekinutu do 2001., uglavnom zbog mogučnosti usporedbe putem interneta) u upotrebi slika iz drugih logora i ratnih pozorišta kao da su iz (Drugog svjetskog rata) Jasenovaca, znajući dobro potencijalnu štetu koju bi ova vrsta unakrsne kontaminacije mogla uzrokovati povijesti holokausta?

10.  Može li Yad Vashem objasniti zašto svi podaci o Jugoslaviji i/ili iz Jugoslavije, počevši od 1950-ih i završavajući devedesetih godina, citira 5 različitih službenih državnih podataka o Jasenovcu. Sve ove brojke stalno se povećavaju od 1954. nadalje. Ova pojava nigdje nije jednaka tijekom prošlog stoljeća i doista je jedinstvena u modernoj povijesti.

11.  Zanimljivo je napomenuti da nigdje na svojoj web stranici Yad Vashem zapravo ne navodi koliki je zapravo bio broj poginulih u Jasenovcu. U priopćenju za javnost piše: "... uglednim znanstvenicima jasno je da je mnogo puta veća od apsurdno niske brojke od 4.500 tisuća koju je naveo Goldman, i mnogo puta manja od bruto napuhanog broja od više od 800.000." . Pošteno, ali zašto ne piše što je ta brojka. Može li biti, kao i ja, da ne može biti sigurno zbog manipulacije? Ili, kao što sam mnogo puta rekao, nitko nikada neće znati jer su Jasenovačke baze podataka toliko korumpirane?

12.  Je li Yad Vashem svjestan da je ranije ove godine Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) objavio recenzirani znanstveni rad koji je usporedio demografsko širenje brojnih ratnih koncentracijskih logora s onim stanovništva njihove zemlje domaćina. Utvrđeno je kako se svi rezultati kampova podudaraju s demografijom zemlje domaćina. Svi osim Jasenovca. Istraživanje je pokazalo da je korištenjem metode 'Total Variation Outlier Recognizer' oko 89 posto Jasenovačkih brojki bilo potpuno nepouzdano.  Ni to se ne može usporediti ni s kim u modernoj povijesti. Hoće li Yad Vashem službeno reći da je IEEE također stranka u pokušaju 'zataškavanja' povijesti Jasenovca?

David Goldman

------------------------------------------------------------

DAVID GOLDMAN: HOĆE LI YAD VASHEM SLUŽBENO REĆI DA JE IEEE TAKOĐER STRANKA U POKUŠAJU 'ZATAŠKAVANJA' POVIJESTI JASENOVCA?

Drugi dio svog odgovora židovskom memorialnom centru za žrtve holokasta Yad Vashemu David Goldmana završava ukazujući ponovo na članak dr. sc. Nikole Ban ića i prof. dr. sc. Nevena Elezovića, pokazujući tako kako je itekako svjestan važnosti ovog matematičkog dokaza da u JUSP Jasenovac održavaju MIT O JASENOVCU lažnim popisom žrtava izvršavajući tako „interes“ hrvatskih vlasti koje su nekad to radile u borbi za drugu Jugu, a danas zbog interesa svjetskih moćnika prednjaće u realizaciji Memoranduma SANU 2.:

Je li Yad Vashem svjestan da je ranije ove godine Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) objavio recenzirani znanstveni rad koji je usporedio demografsko širenje brojnih ratnih koncentracijskih logora s onim stanovništva njihove zemlje domaćina. Utvrđeno je kako se svi rezultati kampova podudaraju s demografijom zemlje domaćina. Svi osim Jasenovca. Istraživanje je pokazalo da je korištenjem metode 'Total Variation Outlier Recognizer' oko 89 posto Jasenovačkih brojki bilo potpuno nepouzdano.  Ni to se ne može usporediti ni s kim u modernoj povijesti. Hoće li Yad Vashem službeno reći da je IEEE također stranka u pokušaju 'zataškavanja' povijesti Jasenovca?

Following a wave of media attention and what could only be described as a feeding frenzy, there are a number of false interpretations of what my original op-ed titled: This disgraceful mocking of the Holocaust needs to stop now, in the Jerusalem Post was all about.

While some of the responses to my now-deleted article that were printed by the J-Post contained outright lies and not worthy of a response – the statement by Dr. Robert Rozett, Senior Historian from Yad Vashem, dated 25 August – see here - deserves a clear and robust rebuttal. 

____________________________________________________________________________________________________________

Following is my 12-point response to that statement

1.     Despite insinuations by Yad Vashem that I wrote only 4500 people died at Jasenovac, any reasonable person reading my article would come to the conclusion that I said no such thing. In fact, I wrote: “…Yugoslavia’s forensic examination found that all up, between 2500 and 4500 were killed at the camp.” In other words, what I said was all that Yugoslavia – the former Balkan country - could find as physical evidence was this range, and not what I think the actual death toll could or should be.

2.     This was confirmed by the acting director of the Museum of Genocide Victims in Belgrade, Dejan Ristic who while claiming my piece was ‘extremely revisionist’, went on to write that there was a ‘1946 excavation’, that found ‘967 remains’ and then the ‘1964 excavation with a total of 284 victims’. All up, 1251 bodies were found in Jasenovac, according to Ristic. In other words, the person who labelled my article ‘extremely revisionist’, proposes as his own number of physically unearthed (by Yugoslavia) Jasenovac victims, a figure that is about three times lower than the 4500 or so found from scanning decades of Yugoslavian data.

3.     The subject of my op-ed was that Jasenovac has been grossly manipulated for political purposes so much so that the figures quoted by all sides no longer make any logical sense whatsoever. Accordingly, Mr Ristic confirms this point, writing that no more human remains were found, but then goes on to admit, that despite all this, his museum increased the death toll by an extra 88,000-plus people. From where these extra nearly 90,000 people came from, he does not or will not say. That was one of the main points of my piece.

4.     This manipulation of Jasenovac has become so endemic and egregious that not only does it denigrate the horror that was the WW2 Jewish Holocaust, but it also has more recent ramifications. For example, in the 1990s, Serb paramilitaries would regularly invoke this ‘memory’ of Jasenovac to justify their own war crimes at places like Srebrenica, Omarska and Vukovar.

5.     The likes of Mr Ristic et al actively push a myth that seems to have also been swallowed hook, line and sinker by Yad Vashem, whereby they claim that no further excavations could have taken place in 1964 – a mere 19 years after the end of WW2 because, “the remains would have disintegrated by then.” This in a country that regularly unearths complete skeletons of 2000-year old Roman soldiers, as happened not far from Jasenovac in 2017. Does Yad Vashem claim that Roman bones are far more durable than Slavic, or for that matter, Jewish ones?

6.     The Yad Vashem press release also says: “…it is clear to reputable scholars that it is many times greater than the absurdly low figure of 4,500 thousand cited by Goldman.” There are only 2 ways to determine what the actual figure was. The first is to insist on a full forensic excavation. The second – and less preferable way is to use existing documentation that Yad Vashem already possesses such as the documentation from Nazi Germany, which had accurate and detailed information on Jasenovac. Why does it not release this once and for all, if for no other reason, than to nullify this kind of speculation? Why has Yad Vashem never insisted on a full forensic excavation by the Republic of Croatia?

7.     The Yad Vashem press release ends by saying: “… it is incumbent on us to ensure that facts and content published in the media be as accurate as possible and based on reliable sources. Ignoring this basic responsibility plays into the hands of those who seek to intentionally misrepresent the historical record.”  What this says is that Yad Vashem has no idea whatsoever as to the real death toll of Jasenovac and has completely outsourced the history of this place to those who are either unqualified or have nefarious motives in manipulating the numbers. It has then put researchers in the unenviable position of being attacked as ‘Holocaust deniers’ by these same groups who are trying to hide the fact that much of the research, databases and publicly-available data behind this camp cannot be verified. 

8.     Why has it looked the other way as the Jasenovac Memorial Park (JUSP) between 2001 and 2019, made no less than 35 alterations to the official victim database? How was this possible if there was no further forensic excavation after 1964 and knowing that former Yad Vashem Vice Chairman Reuven Dafni confirmed that the Republic of Serbia never provided any documentation pertaining to Jasenovac? So how, why and on the basis of exactly what evidence were these nearly 3 dozen changes made” 

9.     Why has Yad Vashem never condemned the practice by JUSP (discontinued by 2001, mainly because of the Internet’s ability for comparison) of using pictures from other camps and theatres of war and passing them off as being from WW2 Jasenovac, knowing full well the potential harm this type of cross-contamination could cause the history of the Holocaust? 

10.  Can Yad Vashem explain why all the data on and/or from Yugoslavia, starting from the 1950s and ending in the 1990s, quotes 5 different official state figures on Jasenovac. All of these figures steadily increase from 1954 onwards. This occurrence has no equal anywhere during the past century and is truly unique in modern history. 

11.  It is interesting to note that nowhere on its website does Yad Vashem actually state what the Jasenovac death toll was. It says in the press release that: “…it is clear to reputable scholars that it is many times greater than the absurdly low figure of 4,500 thousand cited by Goldman, and many times less than the grossly inflated count of more than 800,000.” Fair enough, but why won’t it say what the figure is. Could it be, like me, it cannot be sure due to manipulation? Or, as I have said many times, no-one will ever know because Jasenovac’s databases have been corrupted so heavily?

12.  Is Yad Vashem aware that earlier this year, the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) published a peer-reviewed scientific paper that compared the demographic spread of a number of wartime concentration camps to that of their host country’s populations. It found that all the camps results matched their host country’s demographics. All except for Jasenovac that is. The research found that via the use of the ‘Total Variation Outlier Recognizer’ method, that some 89 percent of Jasenovac’s figures were wholly unreliable.  This too has no comparison to anywhere in modern history. Will Yad Vashem go on the record to say that the IEEE is also party to an attempt to ‘whitewash’ the history of Jasenovac?

David Goldman