Zadnji komentari

Doći će do rekonstrukcije međunarodnog lanca opskrbe, jedna zemlja najviše će osjetiti udar

Danas u Hrvatskoj: Sabor o Zakonu o odvjetništvu, GSV o utjecaju epidemije  na gospodarstvo...

Ovisnost o Kini posebno se manifestirala na područje proizvodnje zaštitnih maski i farmaceutskih proizvoda. Većina maski i antibiotika danas se proizvode u Kini, a odmah zatim u Indiji. Dostupnost zaštitnih maski, lijekova i antibiotika je pitanje sigurnosti svake zemlje. Zdravstvena sigurnost, kao jedan od aspekata nacionalne sigurnosti, nije moguća ako u slučaju globalnih potresa kasne isporuke medicinskih potrepština

Add a comment

Opširnije...