Zadnji komentari

Hamas će nauditi svakom tko mu stane na put

Pin It

Stani stani tu

Nemojte pucati, ja sam Musliman

Izađi, rekao sam ti, izađi

Digni ruke, digni sad rekao sam

Ruke gore

Izađi van, van

Ovo je jedan pas. Koje ti je ime?

Gdje je Reim? Odvedi nas Reimu!

Reimu, Reimu!

Ako nas nećeš odvesti Reimu, ubit ćemo te!

Reimu…… gdje je Reim?

Gdje je Reim?

Pitam te gdje je Reim?

Ovo je zadnji puta da te pitam prije nego te upucam u glavu. Gdje je Reim?

Prerezat ću ti vrat! Gdje je Reim?

Sjedi natrag!

Tko ima lisice? Stavite mu lisice

Čiji je ovo auto?

Čiji je ovo auto, životinjo? Čiji je ovo auto?

Bože, pa nisam vojnik

Ok, hoćemo da nas odvedeš kod Reima

Dajte da vam nešto kažem

Ni riječi da mi nisi rekao

Ako nas nećeš voditi, ustrijelit ću te

Sad ću ti prerezat vrat

Dolje, dolje

Na tlo, dolje na tlo

Na tlo, rekao sam ti

Lagano lagano

Stavi ruke iza glave

Stavi lisice ovoj svinji, stavi lisice

Stavi ruke iza leđa

Ako nam neće pomoć, ustrijeli ga

Ja ću ga uskoro ubit

Molim te u ime Alaha

Da nisi rekao ni riječi sada

Da nisi rekao ni riječ

Sada znaš za Alaha? A radio si s nevjernicima Židovima, a sada znaš za Alaha?

Ne znaš ti za Alaha, ti psu!

Ti radiš s nevjernicima