Penava: Čije proizvode jedemo i gdje je tu Hrvatska?

Pin It

Ivan Penava

KLJUČNO JE POTAKNUTI MLADE DA OSTANU NA SELU I PROIZVODE DOMAĆU HRANU!

Ivan Penava ''Pogledajte što se događa na razini Europe - slom Europe te bojkot seljaka i poljoprivrednika. Globalisti nam rade o glavi u cijeloj Europi, a kamoli ne u Hrvatskoj. Što se onda čudimo situaciji s mljekarskom industrijom u Slavoniji ili afričkom kugom?!''.

''Hrvatski narod nije ni blesav ni lud, samo mu je ubijena volja za borbom, no ona se ipak probudi, obično onda kad gubimo. Nalazimo se u situaciji da je mlade ljude vrlo teško motivirati za boravak na selu i bavljenje tim teškim poslom. Zašto bi netko živio, primjerice, u Baranji i koji je motiv mlade obitelji kad je upitno ima li tamo vrtić, ima li i druge djece za igru, a najčešće nažalost nema, kad je upitno postojanje sadržaja, povezanosti i trgovačkih centara?''.

''Čak i ako ljudi imaju ljubav prema svome kraju, ako niste izgradili poziciju da im je financijski nedvosmisleno jasno da ih cijenimo i da su nam jako bitni jer nam proizvode hranu i čuvaju nam ruralni prostor, teško će ostati na selu. Mladog čovjeka zanima plaća i materijalni interes. Kako će ostati tamo ako nema jamstvo da će to i dobiti?''.

''Čije proizvode jedemo i gdje je tu Hrvatska? Čije ćemo kupovati, ako ne hrvatsko? Stalno nailazimo na tu ljevičarsku i globalističku priču 'nemojte isticati Hrvatsku'. Protivnici Hrvatske i njezine samostalnosti iz područja bivše Jugoslavije, a i u samoj Hrvatskoj, jako dobro prepoznaju globalističku priču jer je to i njihova priča, ona anacionalna priča o demontaži Hrvatske i o odricanju od kune. Mi kao narod, a osobito mi političari kao predstavnici naroda, trebali bismo shvatiti da postoji fina hrvatska nit i duh koji nas vežu bez obzira na stranačku pripadnost, no mnogi među nama ne pripadaju tome''.