Zadnji komentari

21. srpnja 2008. Put u Foču – Tito i Vrhovni Štab primali mase četničkih koljača u partizane!

Još u siječnju 1942., a ne samo krajem rata, mase koljača četnika prešle su u partizane.

Svjedok Adil Zulfikarpašić je na svoje oči vidio je kada je kod Tita ušao Strajo Kocović, četnički vojvoda iz Foče i jedan od najvećih koljača, ali je na šubari sada umjesto kokarde nosio petokraku. Postao je komandant Fočanskog partizanskog odreda, svega mjesec dana nakon pokolja.

Add a comment

Opširnije...

Dvorište Učiteljskog fakulteta godinama je skrivalo posmrtne ostatke najmanje 25 osoba

Prema navodima svjedoka temeljem čijih se iskaza i krenulo u iskapanja i pretragu terena, na lokaciji Savska 77 mogli bi biti posmrtni ostaci čak 300 zarobljenih njemačkih vojnika i pripadnika NDH koje su partizani pogubili u svibnju 1945. godine. Među njima je, prema pričama svjedoka, bilo i dosta ranjenika. Svjedoci masakra uglavnom su bili stanovnici Vrbika, koji su živjeli blizu Učiteljskog fakulteta

Add a comment

Opširnije...