Zadnji komentari

21. srpnja 2008. Put u Foču – Tito i Vrhovni Štab primali mase četničkih koljača u partizane!

Još u siječnju 1942., a ne samo krajem rata, mase koljača četnika prešle su u partizane.

Svjedok Adil Zulfikarpašić je na svoje oči vidio je kada je kod Tita ušao Strajo Kocović, četnički vojvoda iz Foče i jedan od najvećih koljača, ali je na šubari sada umjesto kokarde nosio petokraku. Postao je komandant Fočanskog partizanskog odreda, svega mjesec dana nakon pokolja.

Add a comment

Opširnije...