„Posrednik“ Pupovac

Po svjedočanstvu Degoricije, Šreter je trebao biti zamijenjen za dva srpska liječnika uhićena u Sisku jer su dostavljali materijal pobunjenicima, a „posrednik“ je bio M. Pupovac. Đuro Brodarac je oslobodio ona dva liječnika, a Šretera hrvatska strana nije dobila, poslije se ustanovilo da je već odavno mrtav, a tijelo mu nije pronađeno ni do današnjega dana.

Add a comment

Opširnije...

Vatikanski ugovori i pravni fenomen 'Ankinih ugovora'

Kada su u pitanju tzv. Vatikanski ugovori, među najgorljivijim zagovornicima njihova ukidanja je jedna od najtransparentnijih političarki u Hrvatskoj i svijetu uopće, Anka Mrak-Taritaš. Budući da takve ili slične ugovore s Vatikanom imaju gotovo sve zemlje Europske unije, nikako mi nije bilo jasno zašto Anka Mrak-Taritaš stalno otvara ovu temu u javnosti, kao da se radi o biti ili ne biti Republike Hrvatske.

Add a comment

Opširnije...

OSA i specijalni rat protiv Hrvatske

Image result for islam terorizam bosna

Problem prisutan u BiH, osobito u Federaciji, a koji predstavlja sigurnosnu ugrozu i za Republiku Hrvatsku,  postojanje je tzv. paradžemata (prema procjenama postoji 21 paradžemat) u kojima se okupljaju vehabije i pripadnici radikalnog islama koji uživaju potporu moćne Saudijske Arabije. U sela u kojima žive i djeluju vehabije policijske i sigurnosne snage BiH zapravo nemaju pristup

Add a comment

Opširnije...