Zadnji komentari

Naš je šjor Nino jako škrban čovik

Image result for ivan jakovčić

I to smo dočkali lipi moji Istrijani! Naš šjor Nino nan je napisa libar - Parfait

Ma svaki je libar, bi rekli doprinos kulturi jenega kraja, a naš šjor Nino, naš nesuđeni prešidente od Republike Istrie je obogatija istarsku kulturu za jedan libar, ki nima vero istrijansko ime, ma ima francusko.

Add a comment

Opširnije...