Komunjarama je sve bilo kolektivno pa i sjećanje; osim Rijeke zadnji su petokraku u Hrvatskoj koristili Šljivančanin i Mladić

Trebali bi velikim slovima objasniti: "Ulazite u zemlju u kojoj za zločine protiv nje nitko nikada nije odgovarao!!! Ovdje živi narod koji nikada nije zahtijevao kažnjavanje zločina protiv samoga sebe. Ovdje žive ljudi od kojih se očekuju da zaborave kosti svojih očeva i djedova, a sada i sinova. Ulazite u zonu sumraka

Add a comment

Opširnije...

Britanski izlazak i hrvatska tuga

Image result for eu raspad cartoon

Nastavi li se tim putem, Britanija neće biti posljednja država koja će poželjeti reći ono što je Moamer Gadafi jednom poručio skupu nesvrstanih: Zbogom, smiješni skupe! Cijela kletva bačena je na nepravovjerne Poljsku i na Mađarsku, kao da ih se želi ekskomunicirati.

Add a comment

Opširnije...

Imamo li pouzdane odgovore?

Iako borba za ženska prava i jednakost, kroz pojavu feminizma, vuče svoje podrijetlo još iz prosvjetiteljstva, moderne demokracije i liberalizma, prvi feministički zahtjevi idu za jednakim prilikama na obrazovanje žena, za participacijom u politici te pri zaposlenosti.

Add a comment

Opširnije...