Analizirali smo izvješće pravobraniteljice: Od brisanja spolnih razlika do kažnjavanja molitelja ispred bolnica

Pin It

U godišnjem izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova osim tema nasilja nad ženama unutar obitelji, nejednakih prava kad je u pitanju roditeljski dopust i drugih tema u čijem fokusu je isključivo žena, nije izostavljena ni tema društvene ”ugroženosti” LGBTIQ osoba.

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić osvrnula se i na, kako ona navodi, otežanu dostupnost prekida trudnoće u Hrvatskoj, ali i na molitelje ispred bolnica za koje tvrdi da uznemiruju pacijentice. U izvješću predlaže čak i zakonske mjere protiv molitelja i molitve ispred bolnica koju naziva ”aktivističkim obrascom djelovanja”.

Izvješće pravobraniteljice: Mediji potiču nasilje?!

Nasilje o kojem govori pravobraniteljica u izvješću se odnosi i na fizičko i na psihičko nasilje, a u tom kontekstu spominje negativan utjecaj medija. Napominje kako upravo pojedini mediji potiču to nasilje, te stvaraju nepogodno ozračje za ove seksualne manjine.

Navodi, naime, i da su teži oblici fizičkog nasilja nad LGBTIQ osobama, u padu. Pravobraniteljica doduše ne iznosi konkretne dokaze koji bi ukazali na izravno ili neizravno pozivanje na nasilje od strane tzv. huškačkih medija.

Navodi primjere tekstova koji ustvari samo nude kritički osvrt na navedene teme te uopće ne pozivaju na nasilje. Osim ako se kritika određene društvene zbilje ne karakterizira kao nasilje? Primjerice navodi tekst aktualne novinarke i kolumnistice portala Narod.hr Helene Mostarkić Gobbo ”Draga, ne budi peder”, objavljenog u Novom listu 2022. godine.

”Izvještajno razdoblje je obilježeno negativnim prikazivanjem tema LGBTIQ osoba u medijima koje seže od osporavanja prava i uopće potrebe za promicanjem ljudskih prava LGBTIQ osoba do širenja netrpeljivosti i stvaranja neprijateljskog, ponižavajućeg i uvredljivog okruženja. Takav diskurs u javnom prostoru prema LGBTIQ osobama nameće i širi dojam o njihovom neprihvaćanju u vlastitom društvu te ih izolira i sputava u ostvarivanju njihovih temeljnih prava”, piše u izvješću.

Aktivna suradnja s lezbijskom udrugom LORI

U izvješću pravobraniteljice, Ljubičić je istaknula svoju značajnu suradnju s lezbijskom udrugom LORI.

Navodi da je Vijeće za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci u suradnji s udrugom LORI organiziralo u Rijeci javnu tribinu pod nazivom ”Spol i rodni identitet u suvremenom društvu”. Tribina je organizirana povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOBIT).

Na ovoj tribini sudjelovala je i sama pravobraniteljica Višnja Ljubičić. Ona je u okviru svog izlaganja govorila o pravnim aspektima i radu na zaštiti prava ”transrodnih” osoba.

U izvješću pravobraniteljice, Ljubičić je više puta prozvala i državu zbog porasta homofobije u društvu navodeći da ne ispunjava ciljeve i nastojanja EU Strategije za ravnopravnost LGBTIQ osoba 2020.–2025. Prozvala ih je i zbog toga što smatra da ne pruža dovoljno dobru zdravstvenu skrb osobama koje žele ”promijeniti spol”. Pravobraniteljica tvrdi kako se stječe dojam da su prava LGBTIQ osoba zastupljena ispod potrebne razine.

”Porast homofobije koji je vidljiv posljednjih godina u javnom prostoru vremenski jasno koincidira s izostankom strateškog djelovanja RH”, navodi.

Diskriminacija temeljem rodnog identiteta

U izvješću pravobraniteljice se nadalje spominje kako su i dalje prisutni problemi različitog postupanja i tretmana vezano uz pružanje zdravstvenih usluga ”transrodnim” osobama na teret obveznog zdravstvenog osiguranja. Također se navodi kako su zaprimljene pritužbe na tzv. neprimjereno, pristrano, a ponekad i huškačko medijsko izvještavanje pojedinih medija o ”transrodnim” osobama.

Navodi se i da je u posljednjih sedam godina zaprimljeno 197 zahtjeva za izdavanjem mišljenja o ”promjeni spola” te se ističe kako je jedna osoba odustala od svog zahtjeva dok je 191 zahtjev (97 posto) ”pozitivno riješen”.

U izvješću pravobraniteljice Ljubičić inzistira se na zakonskom okviru kad je u pitanju kažnjavanje onih za koje smatra da uznemiruju LGBTIQ osobe. U tom smislu navodi smjernice Europske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI). Kao jednu od smjernica navodi da treba ”uključiti spolnu orijentaciju i rodni identitet u sve članke Kaznenog zakona koji se bave govorom mržnje i zločinom iz mržnje”.

Rodna ravnopravnost kao imperativ u odgoju i obrazovanju

LGBTIQ teme i teme rodne ravnopravnosti zauzele su najvažniji prostor i u predmetu odgoja i obrazovanja u nastojanju, kako navode, ”iskorjenjivanja rodnih stereotipa” iz društva. U kontekstu toga pravobraniteljica je kao partnerska organizacija provodila projekt ”Oboji svijet! – misli, odluči, djeluj, uključi”.

Projekt je usmjeren na promicanje rodne ravnopravnosti i socijalne uključenosti u osnovnim i srednjim školama. I to kroz obradu tema vezanih za integraciju i prihvaćanje različitosti koje će pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva. Unaprijediti će životne vještine djece i mladih te poticati njihovu kreativnost i stvaralaštvo. Dakako, s naglaskom na teme ravnopravnosti spolova, prava LGBTIQ osoba, važnost i načine integracije stranaca/nacionalnih manjina te suzbijanje svih oblika diskriminacije.

Nositelj projekta bio je Forum za slobodu odgoja (FSO), a osim Pravobraniteljice partnerska organizacija također je i Pravobraniteljica za djecu. Projekt je dobio podršku Grada Zagreba. I to kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. Projekt se provodi već 12. godinu u nizu u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije 16. studenog.

Glavne aktivnosti projekta bile su edukacije za odgojno-obrazovne djelatnike pod nazivom ”Kutija promjena” i radionice za učenike te natječaj ”Oboji svijet” za učenike osnovnih i srednjih škola na području cijele Hrvatske.

Iskorjenjivanje ”rodnih stereotipa”

Pravobraniteljica se umiješala i u podjele na muške i ženske dijelove prostora unutar određenih školskih programa. Pa je tako istakla primjer jedne škole u kojoj je na predmetu domaćinstva postojala podjela na muški (ispisno plavim slovima) i ženski kutak (ispisno ružičastim slovima). Navodi da to ”predstavlja promicanje rodnih stereotipa te pridonosi formiranju i učvršćivanju patrijarhalnih rodnih uloga. Čime se proizvodi negativan odgojno-obrazovni učinak na učenice i učenike koji nije u skladu s načelom ravnopravnosti spolova”.

Pravobraniteljica je potom dala i preporuke kako škola treba postupati, nakon čega je škola navedeno i prihvatila:

1) preurediti prostor za domaćinstvo i uskladiti ga s načelom ravnopravnosti spolova.

2) provesti odgovarajuće edukacije za učitelje i radionice za učenike.

3) revidirati Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova i dosljedno ga provoditi.

4) provoditi međupredmetnu temu građanskog odgoja i obrazovanja, s naglaskom na pitanja ravnopravnosti spolova.

Pravobraniteljica je osjetljiva i na ”nepoštivanje rodno osjetljivih jezičnih standarda” u službenim dokumentima Sigurnosno–obavještajne agencije u kojima su, kako navodi, pojmovi navedeni samo u muškom rodu. Inzistirala je, dakako, da se jezično istakne ženski rod.

Molitelje ispred bolnice protiv pobačaja se naziva aktivističkim skupinama koje uznemiruju pacijentice

U izvješću pravobraniteljice ističe se kako je u Hrvatskoj i dalje otežana dostupnost zdravstvene usluge prekida trudnoće. Osim toga u izvješću se spominju i molitelji ispred i unutar bolnica protiv pobačaja. Oni se dakako spominju u negativnom kontekstu, kao oni koji ”mogu negativno djelovati na psihološko zdravlje pacijentica”. Jer, kako navodi, polaze od ”vrijednosnog suda da je pobačaj čedomorstvo”.

Molitvu se, nadalje, naziva ”aktivističkim obrascom djelovanja”. U ovom kontekstu se pravobraniteljici može postaviti pitanje: Što znanost kaže – kada počinje život? Ali i ono, od kada je u demokratskom društvu zabranjeno moliti za zaštitu života?

Iz izvješća nadalje saznajemo i kako su pravobraniteljici pristigle pritužbe na molitelje protiv prekida trudnoće ispred i unutar bolnica, a ona je to, evidentno smatrajući važnom činjenicom, istakla u izvješću. U izvješću se molitelje naziva aktivističkim skupinama.

”Pravobraniteljica zaprima pritužbe na pritiske aktivističkih skupina (molitvenih inicijativa protiv prekida trudnoće) u okruženju, ali i unutar prostora zdravstvenih ustanova”, navodi se.

”Stigmatizaciji doprinose društveni pokreti koji u svojim aktivnostima koje se odvijaju ispred samih zdravstvenih ustanova (a ponekad i u njima) primjenjuju aktivističke obrasce djelovanja koji mogu negativno djelovati na psihološko zdravlje pacijentica, s obzirom na promociju vrijednosnog suda da prekid trudnoće predstavlja čedomorstvo”, piše.

Razmatra se o kažnjavanju molitelja kao u SAD-u i Kanadi

Zbog, kako navodi, negativnih utjecaja na pacijentice, razmatra se o kažnjavanju, odnosno zakonskim rješenjima protiv molitelja. A sve s ciljem zaštite pacijentica od uznemiravanja. Pravobraniteljica ovdje molitvu naziva aktivističkom kampanjom.

”Zbog mogućih negativnih implikacija prakse odvijanja prosvjednih skupova u okruženju zdravstvenih ustanova, u posljednje vrijeme se sve češće razmatraju zakonska rješenja u cilju zaštite pacijentica i zdravstvenog osoblja od izloženosti riziku od uznemiravanja od strane takvih aktivističkih kampanja”, navodi u izvješću.

Nadalje spominje i primjere drugih država koje su (evidentno pod utjecajem lijevih politika) počele kažnjavati molitelje protiv pobačaja. Navodi Španjolsku, Njemačku, Ujedinjeno kraljevstvo, SAD, Kanadu i Australiju.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova daje i smjernice za prekid trudnoće upućujući na dokument koji je izdala Svjetska zdravstvena organizacija te smjernice UN-a o istoj temi.

narod.h