Osniva se Hrvatski Nacionalni etički sud

Pin It

HRVATSKI NACIONALNI ETIČKI SUD, prijedlog za osnivanje

1. POLAZIŠTA

Hrvatska je u dubokoj političkoj, moralnoj i svekolikoj krizi. Na vlasti je skupina političara koja se ne rukovodi hrvatskim nacionalnim interesima. Na djelu je izdaja nacionalnih interesa zemlje. Vrijeme je da se utemelji Hrvatski nacionalni etički sud koji bi sudio pojedincima za izdaju zemlje.

U prošlosti nalazimo primjere u starom Rimu gdje su pojedinci mogli ustati sa narodnom tužbom (Actio popularis) protiv onih koji su postupali protivno javnom interesu.

U prošlom stoljeću imali smo Russelov , kasnije Sartreov međunarodni tribunal koji je sudio Sjedinjenim Američkim Državama za rat u Vijetnamu i kasnije Izraelu za diskriminaciju Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali i u Istočnom Jeruzalemu.

Nelson Mandela,na poticaj nadbiskupa Tutua osnovao je Komisije za istinu i pomirbu(Truth and Reconciliation Commissions) pred kojima se neformalno sudilo u Južnoj Africi – bila je to svojevrsna lustracija, a krivci su nakon priznanja, isprike i pokajanja, u pravilu bili oslobođeni ili samo simbolično kažnjeni.

U našem slučaju, koji je različit od navedenih, radilo bi se o nacionalnom etičkom sudu koji bi sudio pojedincima ili skupinama za izdaju nacionalnih interesa.

Nacionalni interes se definira kao cilj koji država ima na ekonomskom, vojnom ili kulturnom području, ali se može uzeti i šire, kao svaki interes koji je od vitalnog značenja za opstanak i prosperitet naroda i države.

Sud bi sačinjavali istaknuti pojedinci izrazitog moralnog integriteta, stručnosti i ugleda, prominentne ličnosti iz javnog života, utjecajni pojedinci. Sudilo bi se na temelju poznatih etičkih načela. Osuda je samo moralna. Sudi se u slučajevima u kojima su grubo narušena temeljna etička načela u javnom postupanju.

2. PRVI PRIPREMNI SASTANAK

Na inicijativu Hrvatskog žrtvoslovnog društva u Zagreb je 24. travnja 2014. održan pripremni sastanak za utemeljenje Suda kojem su pribivali.prof.Dr. Andrija Hebrang, Željko Olujić, odvjetnik, dr. Nikola Debelić, prof.dr. Danko Milošević, dr.Srećko Sladoljev, prof. Nevenka Nekić. Ante Beljo, Miljenko Romić, akademski slikar, Zdravko Vladanović,dipl.pravnik, Rozalija Bartolić, Udruga udovica Domovinskog rata, Negzana Pavičić, Škabrnja, dr.med. Aleksandar Soltyšik, predsjedavao dr. Zvonimir Šeparović.

Ispričali su se uz podršku utemeljenju Etičkog suda: prof. dr. Željko Horvatić, Marko Franović, Australija, Ante Glibota, Pariz, , prof. dr. Josip Faričić, Zadar, prof. dr. Hrvoje Mazija, Zvonimir Hodak, odvjetnik, prof. dr. Branimir Lukšić, Split, Vlado Iljkić, Stožer za obranu hrvatskog Vukovara, general HV Tomo Medved, akademik Slobodan Novak, prof. Josip Jurčević, Mate Kovačević, publicist.

Prihvaćeni su slijedeći zaključci:

1. Osnivanje Hrvatskog nacionalnog etičkog suda (HNES) je opravdano, aktualno i društveno korisno;

2. Sud je u svom djelovanju neovisan od države i političkih stranaka, objektivan, legitiman, ne donosi izvršne odluke;

3. Istraživanja za potrebe Suda vrše komisije ili pojedinci koje odredi Sud

4. Rad Suda je otvoren za javnost, odluke Suda priopćavaju se javnosti;

5. Osoba koje je predmet istrage ili optužbe biti će obaviještena o sjednici Suda na kojoj će se voditi rasprava, s pravom pribivati raspravi;

6. Predmetom istraživanja i rasprave biti će samo teški oblici izvršene ili pokušane izdaje hrvatskih nacionalnih interesa kao što je ugrožavanje državnog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i opstojnosti hrvatskoga naroda;

7. Do sredine lipnja 2014. održati Osnivačku skupštinu na koju pozvati i druge potencijalne članove Suda;

8. Povjerenstvo u sastavu. Zvonimir Šeparović, Željko Olujić i Darko Vladanović pripremiti će za osnivačku skupštinu nacrt Programske deklaracije i druge potrebne dokumente.

3. OSNIVAČKA SKUPŠTINA

U subotu 7. lipnja 2014. s početkom u 10 sati u Europskom domu – mala dvorana – u Zagrebu. Jurišićeva 1. održati će se

Osnivačka skupština Hrvatskog nacionalnog etičkog suda,

na kojoj će se dogovoriti program, sadržaj i način rada i izabrati čelništvo Suda. Očekuje se da će biti imenovani prvi potencijalni optuženici za veleizdajničko postupanje na štetu hrvatskih nacionalnih interesa.

Molimo da se odazovete ovom pozivu ili nam pošaljete svoje viđenje rada našega suda.

Dr. Zvonimir Šeparović

Dragi Profesore i prijatelju Zvonimire!

Ti nam cijelog života darivaš potrebne inicijative i odlične prijedlode (I SPROVODIŠ IH U DJELO, ŠTO JE ISTAKNUTO POHVALNO!!!) pa Te s puninom istine i prava trebamo nazivati Hrvatskim POLYINICIJATOROM & PRAGMATIČAROM odličnih inicijativa i prijedloga. Takova je i ova Tvoja inicijativa i prijedlog:

HRVATSKI NACIONALNI ETIČKI SUD

prijedlog za osnivanje

Nažalost, ne mogu radi ovdašnjih brojnih i neodgodivih obveza i tekućih poslova doći na Osnivačku skupštinu 7. lipnja na Dan, povijesno najstarijeg dokumentarnog spomena Hrvatske državnosti pa ću napisati, osim izražene pohvale i nekoliko dopuna, proširenja i možda pojašnjenja za ljude, koji manje poznaju ovaj važan komplex zabrinjavajuće hrvatske zbilje. Unaprijed, se ipričavam, ako "uleti" nešto inkompatibilno s mogućom sprovedbom. Zamolio sam Prof. Dr. Josu Sučića da on sudjeluje Skupštini i da dogovorna s Predsjednikom snimi na DVD kao dokumet vrijednog događanja u vremenu.

Kao prvo pozdravljam ispred HAZUD-a u Baselu, kojemu je naš Zvonimir s Korčule suosnivač i u svoje ime:

Osnvačku skupštinu HRVATSKOG NACIONALNOG ETIČKOG SUDA I SVE SUDIONIKE, ujedno želim uspješan rad Skupštine i plodonosan njeni završetak za još plodonosniji nastavak na polju, kojeg trebamo suvremeno i suvereno obrađivati.

Po tim pitanjima najviše me se doimlje točka 6 iz navedenih Zaključaka, koju bi trebalo predmetno razraditi i ukazati bar poimence na neke značajke.Poneke slijede iza točke 6.

"Predmetom istraživanja i rasprave bit će samo teški oblici izvršene ili pokušane izdaje hrvatskih nacionalnih interesa kao što je ugrožavanje državnog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i opstojnosti hrvatskoga naroda."

1. Mišljenja sam, da treba pravilno prosuditi sveukupnu povijest, napose povijest XX. stoljeća jer u njoj iz jednog pogrešnog čina proizlaze drugi, a "naša" povjesnica uzima one početke, koje diktira pobjednička ideologija i njeni pripuzni saveznici s Istoka (Hrvatski komunisti i srpski fašistički četnici).

2. Lustracija po EU rezoluciji 1481 i drugim sličnim pravnim aktima EU-a se mora u Hrvatskoj sprovesti, tim više jer ju je ratificirao Hrvatski sabor pa je čin slobodan.

3. Bez pomirbe partizana i ustaša nema nijednog boljitka u Hrvatskoj. Hrvatska bez pomirbe je kuća mržnje, a u takvoj kući nema ni obstanka ni napredka.

4. Zakon o aboliciji i amnestiji za inicijatore Srpskog genocidnog rata se mora ukinuti i dati zeleno svjetlo za suđenje Srbima - genocidnicima, silovateljima, pljačkašima i vandalskim razaračima svih hrvatskih dobara. Ne može se tolerirati, da strašni srbski zločinci šeću slobodno ulicama ili poput "Kapetana Dragana" uživaju u miru i slobodi, a hrvatske branitelje poput Mirka Norca, Tomislava Marčepa... se sudi jker su smaknuli nekoliko četznika u civilu.

5. Hrvatska mora skinuti prema Hrvatima u dijaspori odnos maćehinstva i neprijateljstva. Ako nemamo dobar vlastiti model "matična ili iskonska domovina - dijaspora" uzmimo tisućgodišnji model od Židova ili suvremeni, najnoviji model od Mađara. Dražava Mađarska daje svima Mađarima i koji se takvim osjećaju državljanstvo i sve dokumente gratis. Usporedimo odnos RH prema Hrvatima u dijaspori.

Dodajem jer je važno: Hrvati u dijaspori su barem toliko dobri kao dobri Hrvati u Domovini Hrvata (RH, BiH i u Okruženju). Imaju čak nekih prednosti a) uz hrvatsku imaju i kulturu države domadara, b) uz hrvatski govore još barem jedan jezik, c) posjeduju imovinske potencijale jače, nego Hrvati u Domovini Hrvata. S hrvatskim domoljubljem žive i umiru. Dakle, treba odkloniti sve što nas razdvaja.

6. U svima hrvatskim vlastima ponavljaju se u važnim ulogama ljudi, koji uništavaju Hrvatsku i svode narod Hrvate na prosjački štap. Takve garniture protuhrvatskog djelovanja se samo smjenjuju na izborima i Hrvati se muče u zatvorenom krugu - mučilišta bez nade i vjere u boljitak.

Može li se naći instrumentarij selekcije, da se istaknutim štetočinama zabrani izborno natjecanje za dužnostnike u hrvatskim vlastima u drugom i trećem mandatu?!

7. Nijedna garnitura dosadašnjih vlasti nije postavila na PRVO mjesto opće gospodarstvo u Hrvatskoj, nego ga je stavila na tržni "bubanj" i pred narod "crveno svjetlo" protiv zapošljavanja. Državi za birokraciju i krađu bije dovoljna rasprodaja Hrvatske, nego se još enormno zadužuje. Za nas ne vrijedi viže niti himna: "Lijepa naša domovino..." jer ona nije naša, nego je rasprodana. Do nas je naći instrumentarij da spasimo još ono što je naše, kako kaže NAZOR u Šikari: "... Što je naše, neka naše ostane i u dan hud i crn..."

8. Naša najveća i najsigurnija radilišta je ZEMLJA i VODA. Zemlja nam je posijana srpskim minama i milijun hektara se ne obrađuje, a voda umjesto da je u bocama i cisternama, čak i vodovodima (analogno naftovodima i plinovodima) prodajemo žednim Arapima, naša voda po stihovima Antuna Nemčića, uklesanima u Plitvicama: "Sad divljim skokom, sad mirnim tokom // S naše gore bezcijenjem, teče u tuđe more!" Mogli bismo samo od vode živjeti standardom Norvežana od nafte. Pronađimo instrumentarij da uklonimo iz vlasti i odgovornih mjesta nesposobne Josipoviće, svadljive Milanoviće i hrvatske neprijatelje Pupovce, Mesiće, Pusiće i Slovenku Teršeličku...

9. Ako smo već uletjeli u NATO i EU, možemo li mi zadržati minimum potrebne autonomije. Hrvat uz Jadransku obalu ne smije uloviti tri ribice za večeru. To nam nisu zabranjivali ni Mlečani, ni Turci...

Sve vojske su plaćale pripadnike iz drugih naroda, a Hrvati u NATO-u pretežno u interesu Amerike moraju snositi troškove svojih vojnika u službi tuđinu. Tu se mora mijenjati kriterij!

10. Hrvatska vlada (vlasti) imaju mana za obradu u podebljem lexikonu. No, nemam niti pravo vas opterećivati sa svima manama (nisam to niti u stanju) pa ću spomenuti smo još neke, s kojima bi se trebao baviti HNES. Tako na primjer, SVE hrvatske vlasti se olako odriču hrvatskog povijesnog i etničkog prostora, a lakomi susjedi, umjesto da vraću naše, oni traže još "svoj" prostor na kopnu i na moru (Slovenci, Bošnjaci i Crnogorci). Slovenci drže hrvatsku Svetu Geru s pola Žumberka i traže još uz granicu, i Piranski zaliv; Bošnjaci drže turski izlaz na More, prostor oko Svetog Martina i hrvatske krajeve oko Bihaća (Zavalje...), oduzete Hrvatskoj za vrijeme Titovine, kad su građeni vojni objekti ispod Plješivice. Sanader se odrekao Zerpa... Srbi su okupirali Hrvatski Srijem i Mađarsko-Hrvatsku Bačku i Banat, a u zadnjem srbskom genocidnom ratu okupirali su čitavo lijevo Hrvatsko podunavlje oko 1000 km/2 i ne vraćaju, a Hrvatska niti ne traži. Crnogorci su oteli Hrvatskoj Boku Kotorsku i još traže "svoje" na Prevlaci. Kakvi su to hrvatski državnici - političari, koji ne vode brigu o hrvatskom prostoru. Ako bi netko spomenuo da su to oteti hrvatski prostori dobio bi barem titulu revanšist, pardon revanšista (srpski nominativ).

11. Sa srpskim minanama minirana je trećina Hrvatske, a Srbi niti vade te mine niti plaćaju deminiranje. Iza Drugog svjetskog rata su Nijemci vadili i odstranjivali mine u Francuskoj. Srbiju se mora prisiliti na plaćanje Ratnih šteta, vraćenje pljačkovine i plaćanje deminiranja Hrvatske kao i naknadu za gubitke radi neobrađivanja agrarnog zemljišta.

12. Dakle bez Lustracije komunista i bez ukidanja Zakona o aboliciji i amnestiji ne može se očekivati nikakvo pomirenje, međuljudska sloga, razvoj i napredak Hrvatske. Hrvatska plaće oko 40.000 boračkih mirovina. Među tim borcima zasigurno ima i takovih koje treba lustrirati.

13. Republika Hrvatska ne bi smjela dozvoliti nijedno osnivanje komunističkih partija, bez obzira pod kojim se lažnim imenom kriju. Štoviše, trebalo bi zabraniti i SDP jer je to naziv, kojeg je velezločinac Tito uveo 1943. za KPJ da bi zamazao oči zapadnim saveznicima.

14. Jezik i pismo hrvatskih medija je mješavina hrvatskoga i srpskog jezika. Svi su štakavci, a ne štokavci, svi izgovaraju srbskom verzijom imenice u nominativu s nastavkom "a": ekonomist- (a), fakturist-(a), jurist-(a), žurnalist-(a). Isto i sabornici: "Ja sam ekonomista i znam šta je to kad nema para". Izgovor njemačkih riječi je katastrofalan. "Spikerice i spikeri" na HTV-1 nisu u stanju naučiti izgovor TRI njemačka vokala: ä, ö i ü. Kad bi se Nijemac Röntgen ustao iz groba i čuo kako ga spikerice HTV-a izgovaraju "Rengen" ne bi se isti prepoznao.

Još užasnije u retorici "spikerica i spikera" svih medija u Hrvatskoj, da se hrvatske branitelje za neki ratni prekršaj naziva ratni zločinci, a za prave zločince Srbe rabi se naziv "pobunjeni Srbi, Srpske paravojne jedinice..." Za oficire te zločinačke Vojske Rapublike srpske krajine, umjesto naziva oficiri rabi se naziv časnici. Po kakvoj logici i psihologiji se zločinca može nazivati časnikkom, točnije častnikom jer se naziv izvodi od riječi čast.

15. Za komuniste - komunističke partizane vezano je jedno specifično zločinstvo, s kojim bi se trebali pozabaviti psiholozi, pravnici i liječnici raznih struka i psihijatri... Komunistički partizani imali su obvezan način najstrašnijih mučenja svih predviđenih za smrtne kazne. Jeli im to propisao začetnik genocida, Židov Karl Marx ili je to plod strašno bolesne psihe Tita i Titovaca. U ovome je razlog više, da se mora sprovsti lustracija komunista, bez obzira na njihovu starost. Ako ništa drugo treba ih prisiliti na zamolbu za oprost za zlodjela, koja su počinili hrvatskome narodu. Nastavit će se!

Završavajući ovaj dio prijedloga za PLAN RADA, želim uspješno djelovanje Osnivačke skupštine Hrvatskog nacionalnog etičkog suda i pozdravljam sve sudionike najljepšim hrvatskim pozdravima i preporučam se za svaki oblik suradnje s HNES-om, odani vam

Mr.sc. Dragan Hazler - hrvatski djelatnik, osobno i ispred HAZUD-a u Baselu

Basel, 6. lipnja 2014.