Govorimo i pišimo hrvatski

Pin It

Pozor: Ovo je poslano samo na naslov "Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje - Za HTV-1 emisiju: Jezik za svakoga" i nije uslijedio niti odgovor niti postupak niti uputa "spikerima" na HTV-u da ne govore srpskom varijantom: biciklista, ekomomista, terorista..., nego: biciklist, ekonomist, terorist i da manje "šta-kaju", a više što-kaju.

Možda bi koristilo da hrvatski portali objavljuju ovakove članke i da zamole HTV-1 da vrate u "Dobro jutro Hrvatska" pjesmu i scensku izvedbu, što je ukinula era Radmana jer ga smeta sve hrvatsko. Čak se je okomio i na ponajbolju HTV-emisiju: TV-kalendar.

Dopisao Dragan Hazler, 1. rujna 2014. uz zamolbu za objavljivanje i buđenje hrvatskih jezikoslovaca.

=======================================================

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Za HTV-1 emisiju: Jezik za svakoga

Poštovani svi!

Pozdravljam vas sve i najavljujem da sam dobronamjeran, da poštivam vašu emisiju s odličnim poukama, koje nam upućujete, ali za mene s dosta malih nezadovoljstava.

Pratim sve emisije: Jezik za svakoga. Evo već pitanja: Čiji je to jezik za svakoga? Primjerice: beduinski, romski, staroslavenski ili možda hrvatski?

Za vrijeme crvenog mraka imali smo u Zagrebu: Trg republike jer se nije smjelo reći: Trg republike Hrvatske, a sada imamo suverenu Republiku Hrvatsku pa valjda snijemo i emisiju nazvati: Hrvatski jezik za svakoga.

Iz ove rečenice izvire još jedno pitanje: Kada je staroslavenski "prepustio" svojim nasljednicima nacionalna imena? Zbunjuje me da se već kneževine "Od stoljeća sedmog", doduše latinskim jezikom nazivaju pridjevskom imenicom Hrvatska ili vladar: Dux croatorum, a taj dux govori staroslavenski ili? Zbunjuje me logika u tome.

Grgur Ninski se je (recimo tako) borio za uporabu staroslavenskog u bogoslužju, a on je nosio naslov uz Grgur Ninski i Hrvatski biskup i bio je desna ruka prvom hrvatskom kralju Tomislavu. Jesu li oni međusobno razgovarali staroslavenski ili hrvatski?

Upravo pred sobom imam knjižicu s pjesmama Zvonimira Brezarića naslovljenu: Štit Hrvata.

Na prvoj stranici je slika ispod koje piše: Sv. Grgur Ninski - zaštitnik Hrvata. Ne piše: zaštitnik Staroslavena.

U Weltgeschichte od Golo Mann-a, u prvoj knjizi, koja obrađuje povijest 500 godina prije Isusa spominje se čak 10 (deset) puta pojam Hrvat kao Horohuat ili Aracosien, a nijedanput ne kao imenica Slaven.

U toj, uz Ranke-ovoj najboljoj i naopširnijoj povijesti svijeta spominje se Slavene tek u III stoljeću nove ere.

Jeli starije jaje ili koka?

Negdje na Krimu postoje prastari grobovi, na kojima se susreće u određenom obliku ime Hrvat, a ne Slaven.

Jurić, u knizi: Genetsko podrijetlo Hrvata piše (izražavam se točno, ali mojim načinom) da je među Hrvatima najmanje slavenskog haplogena.

Zašto se u Hrvatskoj s najmanje slavenskog haplogena, više "staroslavenizira" i "slavenira", nego u svima drugima slavenskim državama?

Znamo zašto je to bilo tako u Đure Daničića (JAZU umjesto HAZU) i za vrijeme novosadskih dogovora itd...usw...etc...

ALI, danas imamo neovisnu državu Hrvatsku - Republiku Hrvatsku pa bi se ipak trebalo točno znati već u naslovu misije: čiji je to jezik za svakoga?!

Trebali biste nam reći, kad su Hrvati od "mumljanja" pećinskim pa staroslavenskim, pa slavenskim pa jugoslavenskim pa srpskohrvatskim prešli na jezik za svakoga i kad će preći na Hrvatski jezik za svakoga?!

Također bismo trebali znati, kad je dijete iz staroslavenskoga postalo punoljetno s hrvatskim imenom.

Hrvatska glagoljica

Zašto se vi stručnjaci za hrvatski jezik i jezikoslovlje toliko mnogo zalažete za kult bizantskim rebelima, koji su u drugoj polovici IX stoljeća (863) došli prekrštavati Moravljane?! Moravljani su tada bili kršćani i imali su čak svoje biskupe. "Sveta braća" su bila nepoželjna u Moravskoj pa su rimokatolički biskupi ubili "svetog" Metoda.

Stavljam svetaštvo Ćirila i Metoda pod navodnike jer nigdje u odgovarajućoj literaturi ne mogu naći, koji je papa posvetio Ćirila i Metoda. Na Istoku su se dijelila svetaštva kao imena kućnim ljubimcima. U Srba je svetac Nemanja i Rastko Nemanjić, samozvani sveti Sava.

Molim vas, dajte nam pokažite jedan jedini dokaz da su Bizantinci - Konstantin (Ćiril) i Method (Metodije) stvorili hrvatsko pismo glagoljicu.

Nema dokaza, a to je druga polovica IX stoljeća, kada se je sve blagoslivljalo, potvrđivalo i potpisivalo, čak i čuvalo za budućnost. Gdje je sačuvana samo jedna od svetih knjiga prevedenih u hrvatsku glagoljicu od "svete" braće?!

Kakovi su tek geniji bili Ćiril i Metod: "Na prvi pljesak ruke", stvoriše pismo glagoljicu, na "drugi pljesak ruke" prvedoše svete knjige i na "treći pljesak ruke" naučiše u Moravskoj popove i Moravce, da bi mogli slaviti Boga na "staroslavenkom jeziku" iz "preko noći" naučenog "staroslavenskog pisma glagoljice". Moravci su u drugoj polovici IX. stoljeća govorili svojim narodnim jezikom pa su morali učiti (obnavljati!) staroslavenski.

Sve je to mutež, koju bi jezikoslovci trebali bistriti, a jezikoslovci "Jezika za svakog" još zamućuju tu mutež. Zašto? Zašto?? Zašto???

Ćiril i Metod nemaju blage veze s hrvatskim pismom glagoljicom. Nema dokaza da su bar znali glagoljicu.

Poštovani gospodin Alemko Gluhak se trudi objasniti "mogu" iz starog Irana, a drugi gospodin se bavi pitanjem Jovanke i Jovana. Molim vas, objasnite nam kako su to iz "črta i reza" munjevitom brzinom "sveta braća" stvorila glagoljicu i bez odmora "put pod noge" u Moravsku. Bogu je trebao nakon stvaranja svijeta dan odmora, ali neumorna "sveta braća" su su po svojim moćima nadmašili Boga.

Nisam jezikoslovac, nego davno umirovljeni farmaceut i biokemičar, ali sam slušao od njemačkih kroatista, da je hrvatska glagoljica nastala u susjedstvu Armenije. Ne mora niti to biti točno. Zašto za nastanak hrvatske glagoljice moramo znati tvorca, a zašto ne važi način NEPOZNATOG tvorca kao za druga pisma. Tko pita i (laže?) o tvorcima, na primjer: klinastog pisma, hieroglifa, etruščanskog pisma, latiničnog pisma i grčkog pisma, iz kojeg su izvedena razna pisma, koja se od XVII stoljeća nazivaju ćirilicom.

Okanite se gospodo "ćoravog posla" s tvorstvom hrvatskog pisma glagoljice. Ako ne znate točno ne namećite ljudima nešto nepouzdano i nedokazivo.

Molim vas još jedanput, pokažite mi jedan jedini dokaz, da su "sveta braća" ili čak jedan od njih (Metodije) bio tvorac hrvatskog pisma glagoljice! Nagradit ću vas za taj dokaz matematičkom točnošću, ali ne za naklapanje.

Ako nema dokaza, zašto slijedite one, koji su iz sebi poznatog razloga izmislili tvorca "staroslavenske glagoljice".

Molim vas za dva odgovora iz ovog pisma, dvije zamolbe i jedno pitanje:

1. Kad su iz starih Slavena nastali Stari Hrvati i mi "mladi" Hrvati?

2. Molim vas jedan jedini dokaz, da je "sveti" Metod tvorac pisma glagoljice. Evo analogije: Ministar Linić kaže: "Bez računa se ne računa!" Vrijedi ista analogija: "Bez dokaza se glagoljica ne pripisuje Metodiju!"

3. Molim vas naučite HTV-voditelje, pardon spikere muškarce, da kažu: "Ja sam biciklist, a ne biciklista". (Nije to samo voditelj emisije: Što vas žulja?).

4. Jesu li voditeljice i voditelji HTV-emisija štakavci ili štokavci?

5. U emisiji "Dobro jutro Hrvatska" idu spikerice i spikeri (Užas od izraza! Zašto ne izmislite hrvatske imenice?) do Osijeka, do Splita, do Rijeke... Pitanje: jeli ispravnije "do" ili "u". Znadem da se iz stanovitih razloga u Hrvatskoj izbjegava slovo "U", ali mi se čini da bi ipak trebalo ići "U", a ne samo "Do".

Ja putujem iz Basela u Zagreb, u Slunj, u Topusko, a ne do Zagreba, do Slunja, do Topuskoga...

Napose bi trebalo paziti na ispravnost hrvatskog jezika u javnim medijima (HRT i tiskovine...) jer iz njih se najviše čuje, čita i uči hrvatski jezik.

Unaprijed hvala za odgovore, za pouke i srdačno vas pozdravljam.

Dragan Hazler - Hrvat iz Slunja, bjegunac ispod Titovih milosti, 1971.

Basel, 6. studenoga 2013.

Post scriptum

Negdje sam čitao, da je rimski pisac i filozof Lucius Annaeus Seneca imao iznad radnog stola slogan: "Prijatelj mi je onaj, koji me kritizira, a ne onaj koji me hvali!"