Povodom 10. obljetnice Sanaderovog rušenja spomenika Juri Francetiću

Pin It

Pripomena: Sljedeće pismo premieru Ivi Sanaderu i Hrvatskom saboru je pisano 30. kolovoza 2004. i poslano na naslovljene, ali bez polučenog uspjeha. Pismo sam pisao par mjeseci nakon moždanog udara, u stanju rehabilitacije pa je to utjecalo na nesređen sadržaj pisma. Obzirom da u pismu ima aktualnosti i najavljena Božja kazna zločinitelju Ivi Sanaderu, rušitelju spomenobilježja †Juru Francetiću i †Mili Budaku, valjalo bi ovakovo, neizmijenjeno pismo objavljivati kao povijesni podsjetnik.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A – H R V A T S K I    S A B O R

Predsjedniku Hrvatskog sabora, gosp.lic.iur. VLADIMIRU ŠEKS-u

N/p – predsjednicima parlamentarnih stranaka u Hrvatskom saboru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjedniku HV, gosp. Dr.sci. IVI SANADER-u

Trg Sv. Marka 3

HRVATSKA DEMOKRASKA ZAJEDNICA - SREDIŠNJICA

HR-10000 Z A G R E B

Faxom ili (i) poštom

 

VRATITI SPOMEN OBILJEŽJE HRVATSKOM VITEZU †JURI FRANCETIĆU U SLUNJ I HRVATSKOM KNJIŽEVNIKU †MILI BUDAKU U SVETI ROK!

Poštovani!

Dozvolite, da se predstavim i obratim na vas - naslovljene čelnike zakonodavne i izvršne vlasti Republike Hrvatske kao: Dragan Hazler - Hrvat, predsjednik, po CH-zakoniku legalne HAZU-D, kao predsjednik Urv. HRVATSKI DOMOBRAN – Ogranak Slunj, kao dopredsjednik EUROMIL-a (Savez europskih vojnih veterana, donedavno u Strassbourgu, sada u Parisu), kao član međunarodne humanitarne udruge Farmaceuti bez grannica i član udruge Liječnici bez granica - Medecins sans frontieres dobitnice Nobelove nagrade 1999. u kojoj simbolično participiram, kao odlikovani humanitarac Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, od predsjednika RH Dr. Franje Tuđmana (26. svibnja 1988), kao akademik Znanstvene Akademije NOVARTISA, kao znanstvenik švicarskog i međunarodnog priznanja, kao pričuvni častnik HV, kao osnivač prvog vandomovinskog ogranka HDZ-a i kao stalni dužnostnik na razinama do Županije karlovačke i u dijaspori do razine cijele Švicarske, kao Hrvat – građanin RH s obrazovanjem od dva i pol fakulteta (Farmaceutski u Zagrebu, Biokemijski u Cincinnati-u – Ohio-US i Pedagoški fakultet – Kepner-Tregoe u Baselu), kao polivalentni stručnjak s pet postdiplomskih studija iz raznih pordučja farmacije, kemije i medicine (Zagreb, Ljubljana, Basel - GSIA i Zürich – ETH s naslovima - titulama, koje si inače ne pišem: Prof. Mr.pharm. sci. &. Ing. biochem. i da još dodam – znanstvenik s 5 osobnih i oko 300 timskih patenata i kao član desetak najviših švicarskih, njemačkih i europskih institucija, itd.usw.etc...

Iza ovog predstavljanja sa svrhom da vidite tko vam se obraća, pristupam na predmet kritičkog, prosvjednog i zahtjevnog pisma, kojim tražim da se vrate na svoja mjesta spomenobilježja †Juri Francetiću u Slunj i †Mili Budaku u Sveti Rok. Ako to ne učinite, predstavit ću vas kao nekrofilne vandale spomeničke kulture zaslužnim pokojnicima.

Vaš čin uklanjanja spomen obilježja – spomen ploča hrvatskom vitezu Juri Francetiću, umrlom u Slunju nakon mučenja od strane srbskočetničkih i srbskoboljševičkih partizana u Slunju i hrvatskom književniku, nasilno umorenom od velikosrbskih boljševika u Zaprešiću (spomen obilježje u zavičajnom Svetom Roku) je nedovoljno promišljen, barbarsko-vandalski izvedeni čin i predstavlja protu-europsko, protu-civilizacijsko i protu-kulturno djelo. Takvom barbarsko-vandalskom praksom se ne služi nijedan civilizirani narod u svijetu, a napose je s malo iznimaka stran u Europi, odkada ju povijest pozna.

Vi ste, gosp. Ivo Sanaderu, zajedno s protuhrvatskom soroševkom - Slovenkom Vesnom Teršelič uklonili ova spomenobilježja, da prikrijete svoja komunistička zlodjela. S tom svrhom su vaši komunistički kolege iz KPJ=SDP pod vodstvom zločinca iz 1971. i neprijatelja Hrvatske iz 1991. Ivice Račana zabranili rad Saborske komisije za utvrđivanje žrtava Drugog svjetskog rata i poraća. Iz stručnih ispitivanja i utvrđivanja Saborske komisije vidjelo se je dokumentarno da su komunističko-partizanski "osloboditelji" poubijali u Hrvatskoj deset puta više ljudi, nego sve vojske zajedno, koje su ratovale u Hrvatskoj.

Masovne grobnice Hrvata poubijanih od "osloboditelja" ne smiju se niti spominjati i nipošto označavati, a velečetnik iz Sanaderove koalicije Milorad Pupovac izmišlja nove ustaške grobnice na Jadovnu i svakoj pripisuje barem 10.000 "poubijani Srba". Odkuda toliko poubijanih Srba u Hrvatskoj, kad službena statistika iz 1948. pokazuje da ih ima u Hrvatskoj više, nego ih je bilo 1931.

Ne želeći se udaljavati od središnje teme †Francetić i †Budak podsjetit ću vas na nekoliko primjera na odnos prema spomeničkoj kulturi u raznim europskim državama – povijesno i suvremeno:

U Italiji, u kolijevci Rimskog carstva i na čitavom prostoru, gdje se je prostiralo Rimsko carstvo postoje razni sačuvani spomenici od (tako da se izrazim!) dvije ili više međusobno suprotnih strana. To vrijedi za antičku Grčku, Egipat, Indiju, Kinu, Mezopotamiju, itd.

Čak Vandali (vjerojatno zajedničko ime za barbarske razarače), Germani, Huni, Avari, Skiti, Anti, Veneti, Langobardi, Slaveni i drugi narodi, koji su se međusobno suprostavljali ili, da ostanemo samo na Rimskom carstvu, usahlom 476. godine, poštedili su spomenike, makar su bili za njih protivnički i neprijateljski.

Da su barbarski Vandali porušili rimske spomenike, mi ne bismo danas uopće znali za rimsku kulturu, za rimsku povijest, za rimsku umjetnost pa čak niti za rimsko pravo, koje i danas rabi gotovo cijela Europa pa i širi svijet.

Tijekom srednjeg vijeka, odnos prema spomeničkoj kulturi se je mijenjao, ali većina naroda štedila je spomenike (osim zapadno-europskih Križarskih ratnika, koji su bili pljačkaši i razarači kulturnih i umjetničkih dobara. Kod nas u Hrvatskoj su Križari razorili Zadar i sve ostavštine iz vremena hrvatskih kraljeva.

Turci su uglavnom poštivali vrijednije spomenike svojih protivnika. Primjerice, Aja Sofija u Constantinopolu (turs. Istanbulu), u Bosni i Hercegovini su sačuvani ne samo kristjanski stečci, nego i kostur posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Tvrđavu Cetin su Turci čak obnovili, a porušila ju je „kulturna“ Austrija. To isto barbarstvo počinila je Austrija sa Slovin Gradom u Slunju i s ostalim tvrdim gradovima na prostoru Hrvatske vojne krajine.

U Tridesetgodišnjem ratu Nijemci i sve druge vojske, koje su sudjelovale u njemu, odlikovale su se barbarskim vandalizmom. To vrijedi i za Hrvate – sudionike u Tridesetgodišnjem ratu 1618-1648. U Breisachu stoji još i danas ploča s nadpisom (hrvatski prijevod s njemačkoga): „Sačuvaj nas Bože od svakog zla, od rata i od Hrvata!“

Naime, mi Hrvati volimo pojam „Vandali“ pripisivati drugima, ali ima mnogo povijesnih dokaza, od najstarijih vremena do rušenja spomen obilježja †Juri Francetiću i †Mili Budaku, da smo upravo mi Vandali – povijesni i suvremeni. Kralj Vandala je Ivo Sanader, a kraljica je Vesna Teršelič. Govorkalo se je čak da su Ivo i Vesna u intimnim odnosima, ali to je mala vjerojatnost jer Ivo više voli muško društvo.

Takovo razaralaštvo, posmrtna spomenobilježja – barbarski vandalizan i pradivljački – feritistički kanibalizam (Croatokanibalismus) nije poznat kod nijednog europskog naroda, čak ne niti kod Srba.

Bacimo letimični pogled u povijest pa ćemo se sami uvjeriti u svoju lošu narav. Hrvati su zajedno s Avarima razorili Salonu. Hrvati su razorili sve rimske gradove na tlu sadašnje Hrvatske i sadašnje BiH. Na primjer. Hrvati su razorili ove rimske gradove (pišem ih u nominativu, dakako ne sve , nego samo primjerice): Sisscia, Mursa, Cibale, Certisa, Sirmium, Pola, Aemona, Parentium, Arba, Iadera, Burnum, Ludrum, Quadrata, Senia, Nona, Stridon, Delminium, Salona, Nerona, Deluntum, Eridaurus, Risnum, Servitium, Stanecli, Domavia, Martari, Sarsenterum, Diluntum, Lausinium, Salluntum, itd. usw.etc. Slično smo se odnosili i prema drugom materijalnom i kulturnom nasljeđu iz Rimskog carstva na našem tlu. Na primjer s obala Hrvatskog Jadrana kretala je u europsko i europsko-transalpsko područje Hallstattska kultura. Od nje nema danas (ili jedva još ima) povijesnih tragova.

Bosnu (hrvatsku srednjovjekovnu Bosnu smo vandalizirali i genocidirali mi Hrvati. Naš sveti Nikola Tavelić je vodio Križarske vojne (bilo ih je devetnaest, koje su vodili i drugi „u ime Krista“, a ne sam Tavelić) protiv Hrvata Kristjana (Bogumila) u Kraljevini Bosni. Ti „sveti“ križari su „u ime Krista“ uzimali majkama djecu iz naručja, kidali na komade i bacali svojim izgladnjelim psima. Nikakvo čudo da je ondašnja hrvatska Bosna „šaptom pala Turcima u ruke“ i sve bosansko plemstvo postalo preko noći tursko plemstvo. I tu nam je zapaprila nacionalnu sudbinu Zapadna Europa, današnja masonska EU, u koju gosp. Dr. sc. Ivo Sanader bezglavo i političko-nacionalno neodgovorno gura jadnu hrvatsku čeljad pod masonski jaram.

Jadan je hrvatski narod sa svojim političarima od 1102 (Pacta conventa) do dana današnjega, uz malu iznimku Dr. Ante Pavelića i Dr. Franje Tuđmana, po kojima sami seremo, najogavnijim produktima pokvarenog hrvatskog umnog(?) metabolizma.

Srbi (na primjer) imaju 6 velikih spomenika (2 u Srbiji i 4 u diaspori) generalu Draži Mihailoviću, koji je bio zaista fašistički kvisling rimskog fašizma, ali Srbi imaju politička muda i ponašaju se u Srbiji i prema svijetu po svojim mjerilima, a hrvatski političari su nacionalni eunusi.

Srbi imaju spomenike analognim književnicima †Mili Budaku (na pr. Crnjanski), ali premier Dr. sc. Ivo Sanader, nema svoj nacionali JA pa ruši spomen ploči najvećem hrvatskom književniku svoga vremena †Mili Budaku i ponajboljem hrvatskom vojskovođi – †Juri Francetiću - bojovniku protiv fašizma (protiv fašističkih četnika i Talijana) i protiv komunizma (velikosrbskih boljševika pod vodstvom najvećem zločinca, koji se je ikada kretao po hrvatskom tlu – JB Tita.

Što možemo, premier HV, Dr.sci. Ivo Sanader ne radi za Hrvatsku niti za hrvatske interese, nego za svoj osobni prestiž i za guranje vlastite šije i šija hrvatskog naroda pod jaram masonske Europske Unije, koja nas tlači, podcjenjuje i izrabljuje od 1991. do danas, a napose od ere crvenog Ivice Račana, pojačano u eri mozaički-prljavoga i sumnjivoga Ive Sanadera.

Gospodine Ivo Sanaderu, Vi vodite jadnu hrvatsku čeljad pod jaram masonske EU, a hrvatske branitelje, najčasnije hrvatske vojskovođe pred sud za ratne zločine u Den Haag. Gdje je Vama, gospodine Ivo Sanaderu ljudska i kršćanska čast, ako Vam je već zakazala dimenzija nacionalno-političke časti?! Vi ćete ući u hrvatsku povijest kao podrepaš masonskoj EU i kao kvisling u protuhrvatskoj službi na korist tuđinskoj – masonskoj Europskoj Uniji.

Moja šukundjedovina Švicarska ne će u EU, jer vidi da je to utopija masonske gospode, koja želi živjeti na račun drugih. Ja sam upravo, nakon 41 godinu podnio pred par dana molbu za švicarsko državljanstvo jer vidim da za Hrvatsku nema spasa. Hrvatska propada danomice (pod Račanom i pod Sanaderom!). Hrvatski vlastodržci plaše Hrvate sa sankcijama. Molim Vas, gospodine Sanaderu, mućnite malo glavom, da se razbesmate i to isto neka učini, moj donedavni prijatelj Vlado Šeks, pa si sam osobno postavite pitanje, da li EU može Hrvatskoj (ovako rasprodanoj, zaduženoj i zasužnjenoj od EU) nametnuti sankcije? Te sankcije bi bile protiv EU, a u korist Hrvatskoj jer bi onda sami radili, a ne bismo uvozili poljoprivredne proizvode iz EU. U Hrvatskoj je Europska Unija upropastila, poljodjelstvo, industriju, pravosuđe, kulturu i svjetonazor.

Mi Hrvati još samo vegetiramo, dok nam se i to dozvoli. Ako ste političar od formata i ako imate nacionalno-političke mudrosti, okanite se masonske Europske Unije. Odgodite ju jer će EU ionako propasti (progutat će ju Kina). Umjesto guranja hrvatskih šija pod masonski jaram EU, osnujte na primjer Gospodarski savez mediteranskih zemalja. Tito (kojeg ja osobno ne volim) je s Naserom i Nehruom osnovao TREĆI SVIJET.

Obnovite TREĆI SVIJET NESVRSTANIH i ne dajte se vući za nos od pokvarene gospodske masonerije u EU. Pogledajte u povijest pa ćete se uvjeriti da masoni nisu nikada ništa dobroga stvoril: T. More (Utopija), Anglikanska crkva, da bi se engleski kraljevi mogli ženiti do mile volje i ubijati bivše žene (Katarina Stuart...), Liberale (za sebe), marksizam s eskalacijom u komunizam i superlativom boljševizam, Mussolinijev fašizam i Hitlerov nacionalsocijalizam su također kpilad masonerije.

Europska Unija je u prljavoj utrobi masonerije već blizu 50 godina i još se nije rodila u cjelosti. Kakova je to EU, koja se rađa „na kapaljku“. Europska Unija od Sjevernog pola do Mediterana i od Urala do Atlantika se može stvoriti za jedan jedini dan. Pozovu se svi vladari i dogovore se u ulasku EU. Oni, koji su "ZA" stupaju odmah u EU. Oni pak koji će razmišljati, mogu se priključiti svakog dana.

Zar vi gospodo Ivo Sanader i Vlado Šeks vidite pozitivnu perspektivu za Hrvatsku u Europskoj Uniji. Ako vidite, promijenite si naočale. Hrvatska je u EU samo gubitnik i to svestrani poniženi gubitnik.

Vi, gospodine Ivo Sanaderu nemate pravo činiti tako strašni i beskrajno rizični salto mortale za Hrvatski narod i za državu Hrvatsku, koja još nije u pravom smislu niti osjetila puni suverenitet poput na primjer Švicarske.

Neka Hrvatska ide svojim suvremeno-povijesnim korakom u budućnost kao svoj na svome, otvorena za suradnju sa svakim ali ne pod ničijim diktatom. Nama već sada diktira masonska EU svoje bolesno-ambiciozne propise. Da li Hrvatski narod ima zaista tako neodgovorne političare, koji ga guraju ili vode pod tuđinski jaram. Sprovedite referendum za ulazak u EU, ali bez lažne reklame, nego pred referendum iznesite jasno napismeno dobre i loše strane masonske Europske Unije pa ćete vidjeti, da će referendum ispasti još porazniji za EU, nego je ispao već dva puta u Švicarskoj.

Iza plašta masonske EU, židovskih antirimokatolika, velikosrbskog boljševizma, velikosrbskog fašistiškog četništva ili najkraće rečeno pod utjecajem velikosrbske iredentističke, kroatofobne i kroatosotonizirajuće ideologije, Vi ste gospodo Sanader i Šeks srušili spomenploče dvojici najčestitijih Hrvata, dakako motreno kroz hrvatsku prizmu. Nažalost, Vi gospodo ne gedate ništa kroz hrvatsku prizmu. Vi ste sami sebi tuđi – tuđinci u fiziološki vlastitoj koži. Vi niste Hrvati ili Vam je kroz tuđinske ideologije, napose kroz velikosrbsku (svih oblika, a napose srbsko pravoslavnu) poremećen mentalni sklop. Naime, hrvatski motreno, i najgori ustaša, odnosno zločinac među ustašama, kakovih je zacijelo bilo je za Hrvate i za suverenitet države Hrvatske bolji, nego najbolji velikosrbski fašistički četnik ili velikosrbski boljševički komunist ili bradati prota, s geslom do zadnjeg srbskog groba je Srbija.

Ustaše su se borili za Hrvatsku i to za Nezavisnu Državu Hrvatsku u vrlo teškim uvjetima. Dr. Ante Pavelić nije dao Talijanima Dalmaciji, nego su je Talijani dobili Londonskim sporazumom još 1914. godine, a da ni ne spominjem, da Talijani svojataju Dalmaciju čak kroz njenu pripadnost davnome Rimskom carstvu i prodajom Dalmacije Veneciji, što je učinio „hrvatski“ (UGARSKI) kralj Ladislav Napuljski 1420. za 100.000 dukata. Dalmacija je Talijanima ono što je Aljaska Amerikancima – kupljena zemlja, na koju Talijani stalno polažu svoje pravo.

Ustaše nisu sotonizirali njihovi zločini, kojih je bilo i ne treba tajiti, da se nikada više ne ponove, nego je ustaše sotonizirala i u beskraj oklevetala velikosrbska iredentistička i kroatofobna ideologija.

Ta velikosrbska ideologija od 1929. godine naovamo je shvatila da sa svima Hrvatima može kako tako na putu ostvarenja Velike Srbije na Hrvatskom prostoru, ali s ustašama ne može baš nikako jer su joj Ustaše prodrle u najskrivenije codove i istovremeno se osposobile za uspješno svladavanje svih zakulisnih i javnih metoda velikosrbskog zločina u djelovanju i na putu prema suludo postavljenom velikosrbskom cilju.

Inače nijedan ustaša nije nikada bio niti na izletu u Srbiji, a kamoli u borbi pa nema drugih razloga za izljev tolike mržnje na svu hrvatsku domovinsku vojsku, koju Srbi nazivaju ustašama jer su prave ustaše do u beskraj oklevetali i osudili na smrt bez suda, što znači da se svakom hrvatskom vojniku nazvanom ustaša sudi bez suda na smrt.

U to smo se uvjerili u Vukovaru i na svima hrvatskim bojišnicama, gdje je hrvatski vojnik u obrani od velikosrbske agresije potvaran ustašama, da bi ih se moglo na Ovčari i drugdje ubijati bez suda.

Ponosan sam na to da sam 27 dana kao 16-godišnji dječak s hrvatskom puškom na ramenu i s ustaškom kapom na glavi i s ustaškom hrabrošću u srcu mladog Hrvata branio jedinu mi i voljenu Domovinu Hrvatsku, koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata nosila ime Nezavisna Država Hrvatska.

Vratite, gosp. Ivo Sanaderu u Slunj spomenobilježje hrvatskom vitezu †Juri Francetiću i u Sveti Rok, velikom hrvatskom književniku †Mili Budaku, kojeg su komunistički zločinci vješali i pred njegovim još živim očima mučili i silovali njegovu 16-godišnju kćer Grozdu.

Ne učinite li to, Ivo Sanaderu osvetit će Vam se hrvatski narod.

Mr.sci. Dragan Hazler, Hrvat iz Slunja, ispred HAZUD-a u Baselu i osobno