BIROKRACIJA-VLAST NAD ROBLJEM 2.dio

Pin It

Poštovani čitatelji glasila, postavimo si pitanje: Da li je dobro da postoje zakoni? Zakoni dakle imaju postojati jer su u suštini komunikacijski formati i postulati odnosa u nekoj zajednici gdje imaju biti sadrživi, održivi ali i podložni promjenama po suglasnostima i moralnim potrebama zajednice, kada do neke logične sastavne promjene dođe.

U moderno tehnološko vrijeme, sva se kretanja čovjeka imaju smatrati komunikacijom u zajednici. U tom slučaju postaju otprilike nužno usvojivi standardi koji su takoreći kodeksi iliti zakoni. Imamo mjerne sustave, imamo telekomunikacije, imamo promet isl. To su uglavnom -standardi.

Oko prava i pravde valja usvojiti načela moralnoga ljudskoga odnosno božjega a ne samo standardnoga tehničkoga po mjeri Nečastivoga ili nečega odveć toliko nelogičnoga ili pak nečega neživoga. Mi suvremenici ovoga povijesnoga razdoblja svjedočimo upravo napisanome. Linije toka novca i tržišta su standardi neživoga, i nadasve od sviju već prihvaćenoga stajališta. Umjesto da je proklet novac, ovdje sada proklet i isključen ostaje samo čovjek.

Kada smo kod zakona, svjedočimo da isti negiraju dosljednost pa i samu Istinu. Istina je u sukobu sa zakonima do krajnjih granica dosljednosti jer teži dokazivanju kada ju se ide namjerno osporiti u ritmu koji pogoduje nekome cilju ili samo svrsi. Pilat je poznavao zakone ali je negirao istinu po težnji masa, koje su bile predvođene farizejskim i inim čelnicima. Uostalom i sam je Poncije Pilat dao svoj upit „o Istini“. Odnosno upitu „što je to Istina“. Danas je vrijeme većih spektara apsurda nego li u ondašnjemu vremenu.

Kao rimski namjesnik, koristio je rimsko pravo kao što i danas imamo suvremene namjesnike i vrhovnike što jednako koriste načela rimskoga prava. Despotizmi i raznorazni -izmi postaju opet regulirani nekim zakonima i pravom. Despoti kojima sve postaje dopušteno,i sami postaju zakon, napisani ili onaj nepisani.

Vladavina nad mnoštvom biti će i dalje određena zakonima, brojnih poput opeka nove Kule Babilonske i masonske ciglenaste piramide ropstva. Svaki segment, svaki „njihov“zakon(codex)-svaka je opeka. Svijest koju će usmjeriti svaki od takovih zakona,biti će kao što većinom i danas jesu; usmjereni protiv sloboda(duša!!!). Moderni upravljači po drevnim tradicijama, smatraju takve oblike vladavine najučinkovitijim tehničkim i duhovnim načinima vladanja nad stvarnošću čovjeka i stvarnoga postojećega sustava.

U takvom Svijetu čovjek naizgled ima prava, ali samo da bi bio dužan iliti obvezan. Opet postaje iz dana u dan sve dominantniji osjećaj što ga uzgred svatko spominje; nemam vremena, moram, idem,dužan sam….a sve manje želim. Mnogo toga je postignuto privolom ljudi taji da prisila nije bila potrebna. Nakon ulovljenog mamca, pojačavaju se pritisci, naravno.

Postoje sve više lica i naličja tzv drakonskih zakona koji teško kažnjavaju i najmanji neposluh, odnosno njihovo kršenje. Dracon je bio jedan drevni grčki vladar koji je zapravo koristio faraonovu strategiju kažnjavanja. Ali da to ne bude priča iz prošlosti, u suvremenom dobu imamo primjer Sjeverne Koreje gdje u središtu njena glavnoga grada imamo arhitektonsko zdanje u vidu piramide. Ropstvo!

Kada smo kod drakonskih zakona, imamo primjer sve većih i suptilnijih restriktivnih odredaba u Europskoj Uniji koje smo i sami sastavni dio,i ionako ne htjedeći se opirati tome. Suptilnim djelovanjem postiže se varka spram svijesti o ljudskim pravima, koja su zapisana u sekularnom shvaćanju stvarnosti radi tendencije potiskivanja kršćanskoga svjetonazora i poradi odbacivanja vjerovanja u postojanje Boga po Voltairovoj a kasnije Nietzsceovskoj zamisli. Na istočnim prostranstvima poput bivšeg SSSR-a, radilo se o glavi kršćana isključivo nasilnim putevima.

Uglavnom danas gledajući EU i bivši SSSR imaju isti nazivnik po modelu upravljivosti. Prvi ima Komisiju a potonji Komesarijat. Apsolutno isto. Europska Unija ima i svoju Kominternu tj Vijeće, ali na način da ne zvuči toliko gordo budući da je polovica teritorija EU-a nekada bila pod sovjetskom čizmom. No djelovanje iste ide po principu ulaštene čizme ili samo nevidljive čizme. Ali otisak stopala ipak postoji i krajnji ishod biti će svima vidljiv prije ili kasnije! I Sovjetski savez je kao i EU imao žutu zvijezdu, sa ali sa srpom i čekićem.

SSSR je vidljivo žetvio srpom a udarao maljem, dok u EU-i to se čini bez spomenutih alatki ipak znatno učinkovitije. Uostalom marksizam i darwinizam, potekli su sa Zapada na Istok. Na Zapadu je marksizam kudikamo postojaniji nego na Istoku,samo to treba malo bolje providiti.

Uravnilovke,odnosno poravnavanje mogućnosti većine običnih ljudi,jedna su od najčešćih značajki ovakve tvrdnje! Takvim načinom do bolje linearne kontrole!

Situacija u Hrvatskoj ne liči na ništa, to duhovno stanje je transverzala Tame, a pitati imam zašto se to događa, dok odgovore svi imamo primiti na znanje.

Da se barem pokušamo znati postaviti! U ovim ludim vremenima sve luđih pojava spram čovjekova dostojanstva, koje još mnogi i ne vide ali i ne žele vidjeti!

Nekada je bilo prisutno drakonsko kažnjavanje smrtnim kaznama a danas demonsko kažnjavanje polaganom ali sigurnom smrću. Najprije duha, a zatim tijela! Razdoblje Antikristovskoga tipa vladavine. Ironije li-opet sve po zakonu!

Bože mi oprosti,ali primjećujem u domaće većine katoličkoga življa u Hrvatskoj već duže vrijeme prisutan fenomen kako prema istima se mnogi odnose kao prema naivnome puku. Zašto je pak moguće tim svekolikim našim hrvatskim življem toliko manipulirati politički,medijski,duhovno i obavještajno!?

Ja kao autor djela, sramim se svim srcem svojim,svim umom svojim i svom dušom svojom da sam suvremenik ovoga razdoblja i ove današnje svijesti…

Suvremeni život i suvremena stvarnost, postali su Hram Straha. To je nadasve demonsko općilo nad dušama ljudi a sva narav toga potječe od Zloga. Ljudi tako lako postaju plijen Zloga pa svojim se djelima lako poistovjete sa samoj naravi Zloga.

U mnogim tvrtkama pomno biraju zaposlenike oslabljenoga duha, emocionalne nestabilnosti i melankoličnoga karaktera. Pa to je već tako očito,moj narode!

Mjerodavni povjerenici koji vode odjele „ljudskih resursa“ ili „ljudskih potencijala“,većinom su obučeni za psihološka testiranja kandidata po NLP principima do inoga sustava provjera. Zaista, mnogi su uključeni u neke od ezoterijskih praksi, bilo preko korištenja usluga, bilo preko prakticiranja a bilo preko djelovanja od viših instanci pošto su spomenuti ionako odabrali svoj karijeristički put za probitak,pa makar „preko leševa“. Iako dobro svjesni nevolje nižih radnika i služe se manipulativnim kurtoaznim modelima „smirivanja svijesti“ radnika da se isti „udobrovolje“. No na njihovom mjestu ne bi nikada htjeli biti. Posredno ili neposredno, tim rabotama su ti upravljači ustupili svoju dušu Sotoni na pravo.

Posebno je istaknut vid manipulacija osnovnom egzistencijom i radnikovom brigom za obitelj. U ranijoj povijesti kao i danom današnjim, ove su mračne ekspoziture odvajale i razbijale obitelji na razne moguće načine. Udaljavali su muževe od žena kao što to čine i danas putem odlaska u udaljene krajeve u skrbi za kruh obitelji, do pravnog morenja oko bračnih razmirica i podjele prava oko potomaka što ionako čitave dane provode u vrtićkom programiranju dječje individualne pa samim time i kolektivne svijesti.

U obitelji leži najviša duhovna snaga, stoga je kao takva najviše prezrena! Lošim ili nepostojećim informacijama,kao prihvaćanjem novih tekovina vremena po matrici „ah,treba se prilagoditi“, mnoštvo ljudi se slijeva u ovo zlo,bez povratka!

To je vidno dokazano jer bilo je isto prisutno i u drevnim civilizacijama. Širim ge masama ljudi oštećeno razumsko rasuđivanje, vlada besprisutnost duha, omamljenost poput hipnoze, život na najnižim sustavima vrijednosti, tjelesne funkcije održavaju samo najminimalnije čisto da se svojim prisustvom pogoduje upravljačkom sustavu,bilo na način djelovanja na ostale bilo na način korištenja radne snage,potrošačke navike i ostaloga….

Nastavlja se….

 

AUTOR: Josip Žuvela