Udruga izabranih

Pin It

Image result for cecil rhodes

Cecil Rhodes

Računa se da je cilj svih tajnih udruga, kao što su: Iluminati, Masonstvo, Bilderberg Grupa, Trilateralna Komisija, le Cercle, Klub 300 i druge, bio i ostao, zavladati cielim svietom. Nu mnogi smatraju da su sve to izmišljotine jer da nitko do sada nije uspio nepobitno dokazati da je to istina.

Uz ove spominje se i Protokole zionskih mudraca, prema kojima Židovi zionisti također planiraju preuzeti dominaciju nad čitavim svietom. Protokole je 1905. Objavio ruski pisac Sergej Nilus u knjizi “Velikoe v malom i antikrist, kak bliskaja političeskaja vozmožnost” (Veliko u malom i antikrist, kao bliza politička mogućnost).

Židovske udruge; B’nai B’rit, Jewish Defence League, Anti-Defamation League i sve druge, tvrde da je to falsifikat ektremnih antisemitskih desničara. 

Ali oni isto tako tvrde da komunizam-boljševizam, čiji glavni cilj je isto tako bio (i još jest) podjarmiti čitav sviet, nisu izmislili Židovi zato što je, kako vele, “ta ideologija oprečna judaizmu”. Nu i vrabci znadu da je inventor te najkrvavije ideologije u poviesti svieta bio Židov Karl Marx. Istina, Marx je bio ne samo obični bezvjerac, nego ljuti mrzitelj svake religije. Prema njemu, svaka religija, pa tako valjda i judaizam, je “opium naroda”.  Kao takav on, kao i svi drugi židovski ateisti, nije bio Židov po vjeri, ali jest po rasnoj pripadnosti.

Nu svatko tko je imalo upućen zna da je komunizam-boljševizam bio uglavnom židovski pokret, koji je za glavni cilj imao čitavi sviet staviti pod diktaturu “proletariata”, to jest raznih vucibatina, kriminalaca, neradnika i drugog ološa, kojim će na čelu uglavnom biti Židovi.  To potvrđuju i ove činjenice: Od 12 članova Centralnog komiteta boljševičke partije u Rusiji bila su 2 Rusa, 1 Gruzijanac i 9 Židova. 

Od 22 člana Vijeća narodnih komesara: 3 Rusa, 1 Gruzijanac, 1 Armenac i 17 Židova. Od 36 članova tzv. “Izvanredne komisije” “Čeke” za moskovski okrug, (najkrvavije boljševičke represivne organizacije), bila su 24 Židova.                       

To je samo jedan mali dio boljševičkih institucija u Rusiji u kojima su Židovi činili veliku većinu.

I u drugim zemljajma koje su 1945. pale pod komunističku vlast Židovi su bili glavni ideolozi i u najviše slučajeva najokrutniji boljševici. 

Među najokrutnijim boljševicima u Rumunjskoj su: Hannah Rabinsohn (poznata kao Ana Pauker), Iosif Stefan Koller, Moscu Cohn, Sigi Beiner, Max Goldstein i niz drugih.

U Mađarskoj: Matijaš Rosenfeld (poznat kao Matijaš Rakoši), Bela Kohn (poznat kao Bela Kun),  Benjamin Auschpiltz (poznat kao Peter Gabor) i drugi.

Uz poljskog Židova šumskoga maršala Titu u tzv. Jugoslaviji glavni ideolozi su bili Moše Pijade i Slaviša Weiner poznat kao “Čiča s Romanije”. Golemim zločinima koje su počinili nad drugim narodima, ovi zločinci su i židovskom narodu nanieli ogromnu štetu. 

Uza sve to  neki Židovi ne samo da nieču taj ogromni udjel svojih sunarodnjaka u ovoj najkrvavijoj zločinačkoj organizaciji na svietu, nego kada se bilo tko usudi to spomenuti dignu dreku i galamu, kako su sve to antisemitske izmišljotine. Ali istodobno ne samo da očekuju, nego zahtievaju od svih drugih naroda da se za svoje stvarne ili izmišljene zločine neprestano posiplju pepelom i lupaju u prsa vičući - mea culpa, mea maxima culpa!            

Nu nisu svi Židovi ni zionisti ni komunisti. Ioni su narod među kojim, kao i među nama Hrvatima i svim drugim narodima ima onih iz Leoneovog Špageti filma - Il buono, il brutto, il cattivo (dobrih, loših i gadnih). 

Ali tu je jedan drugi narod koji je nad stotinama drugih naroda stoljećima činio neopisive zločine jer je pod svoju dominaciju želio podjarmiti čitav sviet za to što je sebe smatrao “najfinijom rasom na svietu”, a sve druge narode malo višim od majmuna.  Taj narod su Englezi.  Biti će da je njihov “znanstvenik” Charles Darwin kada je pisao svoj “The Origin of Species” mislio da su Englezi postali od neke posebne vrste majmuna. Na temelju tih svojih megalomanskih uvjerenja Englezi su tijekom prošlih nekoliko stoljeća počinili niz genocida i mnoge druge neopisive zločine protiv čovječnosti. Nu to njihove lordove i pojedine političare uobće ne smeta da danas svim drugim narodima diele lekcije o demokraciji, ljudskim pravima, pravima manjina i svim drugim modelima civiliziranog i uobće humanog ponašanja.       

Society of the Select (Udruga izabranih)

Uz spomenute tajne organizacije postojala je (i još postoji) jedna druga sjenovita organizacija za koju postoje pismeni dokazi da je njezin cilj bio pokoriti i podjarmiti čitav sviet pod gospodstvo jednoga naroda, koji je sebe smatrao Übermenschem davno prije Hitlera. 

Engleski homoseksualac Cecil Rhodes, sin anglikanskog vikara, rođen 1853. godine, vrlo mlad je otišao u Afriku gdje je ubrzo u rudarstvu i mešetarenju dijamantima zgrnuo goleme svote novca. I, kao takav, s obilatom pomoći engleske krune, postao jedan od glavnih aduta u Africi. On se na “Crnom kontinentu” toliko osilio da je na njemu čak osnovao i svoju vlastitu državu kojoj je dao svoje ime “Rhodesia” (današnja Zimbabwe). Iako je Rhodes u crnoj Africi našao silno bogatstvo i slavu njegovo srce je pripadalo samo Engleskoj, kraljici Viktoriji, i “širenju Ružičastog imperija sve dok čitav sviet ne bude obojan ružičastom bojom”.

U njegovoj “Confessions of Faith” (Izpoviedi vjere) Rhodes 1877. godine piše: “Zašto mi ne bi stvorili tajnu udrugu s samo jednim ciljem: unapređivanje Britanskog imperija i stavljanje čitavoga neciviliziranog svieta pod britansku vlast i povrat Ujedinjenih Država (Amerike) i tako učiniti da anglo-saksonska rasa bude jedan jedini Imperij.”

I, 1891. utemeljena je tajna udruga “Society of the Elect” na čijem čelu je bio “General” u osobi Cecila Rhodesa, a u izvršno vijeće ušli su britanski visoki komesar za Južnu Afriku, William T Stead i židovski bankar Nathan Rorhschild.

Kao i masonstvo i druge tajne udruge, struktura ove udruge je utemeljena na principu ‘unutarnjeg i vanjskog’ članstva. Uz četvoricu gore spomenutih “nedodirljivih”, koji su se smatrali srcem rganizacije, bili su tzv. “initiates” (uvedeni) a u vanjski krug uključena je “Association of Helpers” (Udruga pomoćnika).

Iako je Rhodes umro 1902., silnim novcem koji je u jednom svom testamentu ostavio sveučilištu Oxford osnovana je stipendija podmladak. Jedan od dobitnika te stipendije bio je kasniji američki predsjednik Bill Clinton. Poslie Rhodesove smrti njegovu viziju (engleskoga gospodstva nad svietom) nastavio je Alfred Milner koji je osnovao grupe poznate kao “Rhodes-Milner Round Table Groups”.

Ove grupe, koje su ustvari bile grupe Rhodesovih “Association Helpera”, razširile su se po svim dielovima svieta gdje se govorilo engleskim jezikom i one su imale veliki utjecaj na izhod 1. svj. Rata i na zbivanja poslie njega.                           

Prema povjestničaru tajnih udruga, Michaelu Streeteru, one su odigrale glavnu ulogu u stvaranju Južnoafričke Unije, Lige Naroda i Britanskog komonvelta.

Ove grupe su 1917. bile iza tzv Balforove deklaracije o stvaranju židovske države u Palestini. Deklaraciju je napisao britanski ministar vanjskih poslova Arthur Balfour i predao je lordu Ferdinandu Rothschildu (Nathanovu sinu).

Poslie Rhodesove smrti, dominantna ličnost u Society of the Elect uz Milnera je i Lionel Curtis, koji je 1920. u Londonu osnovao Kraljevski Institut za međunarodna itanja (Royal Institute for International Affairs), danas poznat kao “Chatham House”. Iako se ovaj “Institut” u javi predstavlja kao obični think-tank za međunarodna poslovanja mnogi iztraživači tvrde da je to središnji front za Rhodesovu tajnu udrugu - Society of the Elect.

Chataham House je tijesno povezana s Američkim Vijećem za Inozemne Odnose (American Council for Foreign Relations), koje je još jedan ogranak ove tajne udruge. Edward Mandel House, koji je 1919. bio pomoćnik američkoga predsjednika Woodrowa Wilsona na mirovnoj konferenciji u Versaillesu, sastao se sa članovima Okruglog stola (Round Table). Iako je s njima dielio iste ideje, on je vjerovao da amerikanci ne bi olako primili nikakav oblik direktne britanske dominacije pa je po povratku u Ameriku osnovao ovo Vijeće za Inozemne Odnose.

U knjizi “Transnational  Classes and International Relations” (Trans-nacionalne klase i međunarodni odnosi) nizozemski politički znanastvenik profesor Kees van der Pijl piše: “ Rhodes-Milner grupa postala je svim kasnijim grupama model za strukturu socijalizacije kroz koju se trenutačni konzensus vladajuće klase oblikuje, prenosi i pretvara u politiku”. 

U svojoj “Confession of Faith” (Izpovied vjernosti) Rhodes je 1877. napisao:       “Ja tvrdim da smo mi (Englezi) najfinija rasa na svietu i da što više svieta mi napučimo to bolje za humanu rasu. Samo zamislite one dielove koji su danas nastanjeni najodvratnijim uzorcima humanih bića i do kakve promjene bi došlo kad bi oni došli pod anglo-saksonsku dominaciju. 

Ja tvrdim da svaki aker (0.404 hektara) zemlje dodat našeme teritoriju znači buduće rađanje još više engleske rase.

Nadodato tome, upijanje najvećega diela svieta pod našu vlast jednostavno bi značilo konac svim ratovima.

Zašto mi ne bi stvorili tajnu udrugu s jednim jedinim ciljem, unapređivanje Britanskoga imperija i stavljanje čitavoga neciviliziranog svieta pod britansku vlast, ponovno zauzimanje Ujedinjeih Država i tako za svu anglo-saksonsku rasu stvoriti jedan golemi imperij. Da je Amerika ostala pod engleskom vlašću zamislite one bezbrojne milijune Engleza koji bi u posliednjih 100 godina prešli Atlantik i naselili Ujedinjene Države. Ne bi li oni, bez ikakvih predrasuda, Ujedinjene Države učinili plemenitijom zemljom nego je čine nizkoklasni irski i njemački emigranati..?

Da li se ikada osjećate ljutim? Da li se ikada osjećate krvoločnim? Ja mislim da ja da! Podastirem činjenice za potvrdu mojim tvrdnjama. Da li engleski otac kada njegovi sinovi emigriraju ikada pomisli da im savjetuje da emigriraju u zemlju pod drugom zastavom? Nikada!  Jer bila bi sramota sugerirati nešto takvoga. Ja mislim da svi mi (Englezi) mislimo da je siromaštvo pod našom vlašću bolje nego bogatstvo pod tuđom.

Zamislite da je Australija odkrivena i kolonizirana pod francuskom zastavom. To bi značilo nekoliko milijuna nerođenih Engleza koji tamo danas postoje. Mi moramo učiti iz prošlosti kako ćemo oformiti budućnost. Mi od onoga što smo izgubili učimo da se ne damo odkinuti od onoga što smo osvojili. Mi znamo koliki je sviet i što trebamo činiti. Ciela Afrika leži pred nama i naša je dužnost da je uzmemo. Naša je dužnost da ugrabimo svaku priliku da steknemo što više teritorija i moramo pred našim očima držati ovu jednu ideju da više teritorija  jednostavno znači više anglo-saksonske rase, više najbolje, najhumanije, najčastnije rase koju sviet ima…!”

U nastavku - o strahovitim zločinima genocida počinjenim u ime te “rasne superiornosti”

Za Dom Spremni!

Zvonimir R. Došen