Zvonimir R. Došen: Slom fašističke Italije i “Jugoslovenske vojske u otadžbini”

 Četnički “vojvoda” pop Momčilo Đujić i njegov talijanski šef

Kako u knjizi “Branili smo državu” navodi dr. Vjekoslav Vrančić, “Neposredno poslie proglašenja NDH, jedan dio srbskih političara Kninske krajine sklonio se u Beograd, nu veći dio ostao je u sjevernoj Dalmaciji, odakle je pod zaštitom mjestnih zapovjedničtava talijanske vojske, a djelomično i s prostora zadarske prefekture, nastavio protuhrvatskim djelovanjem.

Add a comment

Opširnije...

Zvonimir R. Došen: Sve je ovo na koncu baština politike “demokratskoga Zapada”

Jedna od zagonetaka s kojom se suočavaju svi koji proučavaju rusku poviest je impuls da sve što Kremlj radi pripišu golemom teretu ruske prošlosti i da taj teret uzmu kao najvažniji faktor za sve što se danas u Rusiji odigrava. Sedamdeset godina boljševičkoga komunizma  bila je samo jedna međuigra u tisuću godina dugoj represivnoj autokraciji i ekspanzionističkoj politici Rusije.

Add a comment

Opširnije...

Zvonimir R. Došen: Reinkarnacija jogokomunističkih zombija

          Kata Pejnović                          Kata Peović            

Nekoliko mjeseci poslie atentata na kralja Aleksandra Karađorđevića u Marseillesu 9. listopada 1934. srbijanske su vlasti u dogovoru s četničkim organizacijama u Liki počele s tajnim pripremama za masovni pokolj Hrvata. U to vrieme u Gospiću i okolnim vlaškim selima djelovala je organizacija “Srpske nacionalne omladine” i dobro organizirana organizacija “Četnik”.

Add a comment

Opširnije...

Zvonimir R. Došen: The Greatest Show on Earth

                     

Stari katari i bogumili vjerovali su da je Bog stvorio duhovni sviet, a Sotona ovaj naš materijalni te da su ljudske duše zarobljene u ovom korumpiranom materijalnom svietu i daje njihov konačan cilj prekinuti krug reinkarnacije (perpetualnog rađanja) i vratiti se u nebesko kraljevstvo.

Add a comment

Opširnije...